andreahopen January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er egentlig en forretningsmodell

«En god forretningsmodell gir ifølge Drüker svar på spørsmål som «hvem er kunden» og «hva verdsetter kunden». Forretningsmodellen er den underliggende logikken som forklarer hvordan du skaper kundeverdi til en forsvarlig kostnad, slik at de ansatte og eiere få de resultatene de forventer».

Det er viktig for virksomheten å skille mellom forretningsmodell og forretningsstrategi. Det er tre kriterier som kjennetegner en forretningsmodell og som må være tilfredsstilt for at du skal ha en effektiv forretningsmodell. Det må være samsvar mellom forretningsmål og forretningsmodell i form av at den handlingen bedriften foretar seg, må samsvare med hva målet for bedriften er. Det andre kriteriet er at forretningsmodellen må være selvforsterkende som Ryanair sin forretningsmodell, med at syklusene (lave kostnader) forsterker hverandre. Det siste kravet er at forretningsmodellen må være bærekraftig.

Business Model Canvas

Business Model Canvas er et rammeverk og verktøy utviklet av Alexander Osterwalder og Yves Pignuerer. Verktøyet er et rammeverk som består av følgende ni byggeklosser (eksempel: salg av ansiktskrem mot kviser):

  • Kundesegment definerer de forskjellige grupper folk eller organisasjoner et selskap søker å nå og betjene. 

Eksempel: Menn/kvinner med uren hud. 

  • Verdiløfte beskriver hva man tilbyr av verdi til kunden gjennom produktet og tjenester.

Eksempel: tilby en hverdagskrem for kviseutbrudd.

  • Kanaler angir hvilke ulike måter man kan oppnå kundekontakt gjennom for eksempel butikk, på web og mobil. 

Eksempel: Sosiale medier, apotek, annonser i avis/nettsider. 

  • Kunderelasjoner sier noe om hvilken type tilknytning man skal etablere til ulike kunder. 

Eksempel: Kundeservice. 

  • Inntektsstrøm angir hvordan man skal tjene penger på verdiforslaget. 

Eksempel: Inntekten på salget av ansiktskremen. 

  • Ressurser er det viktigste som kreves for å få forretningsmodellen til å fungere. 

Eksempel: leverandører, samarbeidspartnere, personal med kompetanse på hud. 

  • Nøkkelaktiviteter er de viktigste aktivitetene som kreves for å få forretningsmodellen til å fungere.

Eksempel: markedsføring, salg av produktet.  

  • Partnere er nettverket av leverandører og partnere som får forretningsmodellen til å fungere. 

Eksempel: apotek, ulike butikker som selger hudprodukter. 

  • Kostnadsstruktur beskriver utgiftene til bedriften. 

Eksempel: Leverandører, lønn, markedsføring, produksjon. 

https://medium.com/netlife/bli-en-canvaser-på-5-minutter-b5b32f329ff3

Denne modellen blir brukt for å kartlegge , dokumentere og planlegge en virksomhets forretningsmodell på en ukomplisert måte. Poenget med denne modellen er å kunne kaste rundt ideer, skisser og teste ulike forretningsmodeller uten å gå i dybden. Det er et sted for å drøfte, skrive ideer og en måte å få oversikt over tankene. Tanken er at det er et dokument som skal hjelpe bedriften å gå fra oppstartsfasen til full drift. 

Hvorfor skal bedrifter bruke Business Model Canvas?

Det er fire gode grunner til å bruke denne modellen. For det første er den enkel og kortfattet. Dette er en modell som kan bli brukt av et lite enkeltpersons foretak, like godt som i et multinasjonalt selskap med tusenvis av ansatte. Modellen har også fokus på helhetDet er ikke nødvendigvis de små detaljene som er viktige for å vokse, men heller det store bilde. Får deg til å stille de riktige spørsmålene er også en viktig grunn i forhold til at det hjelper bedriften å utvikle seg og oppnå gode resultater. Den siste gode grunnen for å bruke denne modellen er at det gjør det lett for investorer og bankforbindelserVed å ha et godt og enkelt oppsett for bedriften er det lett for banker og eventuelle investorer å sette seg inn i forretningsmodellen. 

Fortsatt litt usikker på hvordan modellen fungerer? Sjekk ut denne videoen! 

Kilder:

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hva-er-egentlig-en-forretningsmodell

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://www.sintef.no/globalassets/gbo-l-6.1-forretningsmodeller.pdf