emiliefg January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business model canvas kan forklares som et rammeverk som mange bedrifter tar i bruk i utvikling av en forretningsmodell. Ved hjelp av denne modellen kan bedrifter visualisere forretningsideen da modellen vil gi en oversikt over alle prosesser og ressurser som selskapet må håndtere for å tjene penger. Forretningsmodellen skal gi deg svar på spørsmål som hva skal du levere, hvem er kunden, hvem er venner og konkurrenter, hvordan skal du selge, hvordan skal du ta betalt og hvordan skal du levere?
Innovasjon Norge er blant annet en av de som aktivt anvender seg av denne modellen i sitt arbeid.

Bilde fra businessmodelsinc.com

Mer om lerretet…
Business model canvas ble utviklet av forfatteren Alexander Osterwalder. Modellen skisserer ni segmenter som danner byggesteinene for forretningsmodellen på et lerret. Slik som lerretet viser ser vi at alle segmentene har sine egen boks. I tillegg er hver boks merket med tall. Tallene indikerer en anbefalt prioritert rekkefølge for bedriften når de skal ta i bruk modellen til en potensiell forretningsmodell.

Hva betyr de ni segmentene?

1. Kundesegmenter
Beskriver hvilke grupper av mennesker eller kunder som bedriften ønsker å dekke et behov og/eller skape verdi for. Som bedrift har man gjerne sett et mønster hos kundene som etterhvert vil utvikle seg til et behov. Det er da bedriften ansvar å tilfredsstille disse kundene. Gjennom en analyse vil man til slutt finne ut hvilke type kunder eller gruppe mennesker som man har sterkest behov og som man ønsker å skape verdi for.

2. Verdiløfte
Definerer hvilke verdier som bedriften skal skape til kundesegmentene sine og hvilke behov som skal dekkes. Ut ifra en haug med ideforslag må bedriften i dette steget konkretisere nøyaktig hvilke retning de har valgt som videre skal dekke behovet hos kundene. Man kan ikke “please” alle, men man velger sannsynligivis det som kan dekke flest mulig.

3. Inntektsstrøm
Beskriver hvordan bedriften kaprer verdier i forretningsmodellen. Altså, hvordan kaprer virksomheten inntekter fra sine kundesegmenter. Et eksempel på dette er god reklame som kan skape gode kunderelasjoner som igjen vil gjøre at kundene med stor sannsynlighet legger igjen mye penger.

4. Kanaler
Beskriver hvilke kanaler bedriften kommuniserer, distribuerer og selger sine varer og tjenester. For å ta reklame som et eksempel på kommunikasjonskanal bør virksomheten formidle budskapet på en treffende måte for kunden. Reklame koster i tillegg såpass mye penger at det er svært viktig at hovedbudskapet kommer frem.

5. Kunderelasjoner
Beskriver hvilke type relasjoner bedriften har til sine kundesegment. I dette steget kan vi skille mellom tre typer relasjoner som er vanlig i dagens samfunn: Personlig relasjon, selvbetjent eller automatisert. Et eksempel på en personlig relasjon kan være at en bedrift tar med sine kunder ut til lunsj. Dette er i mine øyne den mest ekte relasjonen du kan ha.

6. Nøkkelaktiviteter
Her stilles spørsmålet om hva som er de viktigste aktivitetene som bedriften utfører for å kunne levere et såkalt “kundeløfte”. Hvor flinke er de til å ta imot tilbakemeldinger og å være problemløsningsorienterte? Kundeservice kan være et eksempel på dette. Man skal kunne strekke strikken ganske langt for kundens fordel for å få fornøyde kunder og gode videre relasjoner.

7. Nøkkelressurser
Forklarer hva slags ressurser som kreves for å oppfylle verdiløfte. I dette steget skal bedriften finne ut nøyaktige ressurser som må være til stedet for at forretningsmodellen skal gå rundt. For å knytte eksempelet om kundeservice til dette kan virksomheten finne ut at de trenger ekstra ressurser/personale til kundeservice- avdelingen. Eventuelt kan de også gå den digitale veien ved å utvikle systemer som gjør at eksempelvis roboter kan hjelpe menneskene isteden for å ansette flere.

8. Nøkkelpartnere
Dette er de kundene eller partene som virksomheten er helt avhengig av for å kunne levere verdiløfte. For eksempel så lager ikke Apple sine produkter selv. De er helt avhengige av personer som jobber med nettopp dette for at de skal kunne levere sine produkter uten komplikasjoner.

9. Kostnadsstruktur
Beskriver kostnadene man pådrar seg i forbindelse med å drive forretningsmodellen og for å oppfylle verdiløfte. Eksempler på konstnadsstrukturerte bedrifter er Norwegian, Ryanair og Easyjet. De er relativt gode på pris, men ofte kan det gå utover kvalitet.

Avslutningsvis mener Innovasjon Norge at BMC anbefales å bruke til å tenke alternativt da det ikke nødvendigvis er den første ideen som er den beste. Som de senere nevner skal forretningsmodellen fungere som en dokumentasjon, men også være en dynamisk plan som skal justeres i takt med ny kunnskap du skaffer deg.

-Emilie Gunnerød

Kilder:
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/