Henriette Gulvik January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg skrive om den populære forretningsmodellen til Alexander Osterwalders, nemlig Business model canvas (BMC). Selve modellen skal i grove trekk forklare hvordan bedriftene skal levere, skape og fange verdi, og hvilke behov som skal dekkes. Modellen beskriver i hovedsak hvordan bedriften skal organisere seg for å få en inntekt basert på en tjeneste eller vare som skal ut i markedet.

Ved å se på dette enkle, lille klippet om forretningsmodellen vil du få et overordnet blikk på hva Business model canvas innebærer. Som man ser i klippet er altså forretningsmodellen delt inn i 9 deler. Dette er punkter som burde ligge til rette i en hver bedrift som vil oppnå suksess. De ni delene er i modellen er:

  1. Kundesegment – Altså den gruppen med mennesker eller organisasjoner man ønsker å skape en verdi for. Man bør gjerne kartlegge de viktigste segmentene for din bedrift.
  2. Kundeverdi – For at kunden skal bli værende hos deg, er man nødt til å ha en verdi for kunden. Produktet skal kunne dekke kundenes behov og løse deres problem. Verdien man leverer kan være alt fra et godt produkt til strålende kundeservice.
  3. Kanaler – Hvordan ditt produkt eller tjeneste blir kommunisert og levert til det segmentet man har valgt seg ut, gjennom ulike kanaler.
  4. Kunderelasjoner – Her gjelder det å ha god relasjon til sine kunder, for at de skal bli værende hos deg. Det som står sentralt her er kommunikasjonskanaler. Altså hvordan man ønsker å hjelpe kunden dersom noe skulle skje.
  5. Inntektsstrøm – Hvordan man skal tjene penger. Det finnes blant annet flere måter en virksomhet kan ta seg betalt på, eksempel på det kan være abennoment, fast pris og mer.
  6. Partnere – Altså hvilke partnere man trenger for at alt skal fungere og gå rundt, her er det viktig med godt samarbeid.
  7. Kjerneaktiviteter – De aller viktigste aktivitene man gjør i bedriften. I og med at kjerneaktivitetene er det man gjør for at bedriften går rundt, er det viktig at kjerneaktivitetene henger sammen med verdiskapningen.
  8. Ressurser – Ressursene er det som i hovedsak gjør bedriften konkurransedyktig og gir et konkurransefortrinn.
  9. Kostnadsstruktur – Bedriftens kostnader knyttet til den overordnede forretningsmodellen.

/Henriette Gulvik

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://www.strategyzer.com/blog/posts/2015/2/9/why-and-how-organizations-around-the-world-apply-the-business-model-canvas

https://www.forbes.com/sites/tedgreenwald/2012/01/31/business-model-canvas-a-simple-tool-for-designing-innovative-business-models/#699148e016a7