Mia Marie January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi fått i oppgave av vår foreleser, Arne Krokan, å skrive et innlegg om Business Model Canvas og hva det går ut på. Hva er egentlig Business Model Canvas og hva brukes det til? Kort fortalt er det et hjelpende verktøy på veien mot en suksessfull forretningsmodell.

Hva er Business Model Canvas og hva brukes det til?

For å kunne forstå Business Model Canvas så syntes jeg det er relevant og ta med en liten forklaring på hva en forretningsmodell er. Hver bedrift, liten eller stor, har alle en forretningsidé. For å kunne gjennomføre forretningsideen trenger man en forretningsmodell å jobbe etter, den skal inneholde hva som skal leveres, hvem er kunden, hva skal selges, osv.

Business Model Canvas er et av verktøyene man kan bruke for å utvikle forretningsmodeller. Dette verktøyet er utviklet av Alexander Osterwalder, og for å gjøre verktøyet enklest mulig å jobbe med har Osterwalder bygget opp Business Model Canvas med hele 9 byggeklosser.

Verktøyet Business Modell Canvas kan brukes til mye, og en vesentlig fordel vil være bevisstgjøringen. Med hjelp av modellen vil alle i bedriften være bevisst på hvordan man skal nå målet og de vil til en hver tid kunne ha kunnskap om det som trengs.

Business Model Canvas sine 9 trinn

De 9 byggeklossene tar for seg segment etter segment, og henger nøye sammen. Det er dermed viktig å få med alle trinnene når man bruker Business Model Canvas som et verktøy for å gjennomføre en forretningsmodell.

  1. Kundesegmenter – hvem er målgruppen du ønsker å skape verdi for.
  2. Verdiløfte – det man tilbyr er av verdi.
  3. Kanaler – hvilke kanaler skal man bruke for å nå kundene.
  4. Kunderelasjoner – hvordan holde kontakt og forholde seg til kundene, gjennom chat, dialog.
  5. Inntektsstrøm – hvor kommer inntektene fra, hva sitter man igjen med etter utgifter.
  6. Ressurser – hva trenger man av ressurser.
  7. Kjerneaktiviteter – viktig, hva må DU gjøre.
  8. Partnere – hvem skal man jobbe med, leverandører for eksempel.
  9. Kostnader – hvilke kostnader har man, hva må man ut med.

Jeg har lagt ved en Youtube video som forklarer de 9 byggeklossene i Business Model Canvas grundigere – hvordan oppnå en suksessfull forretningsmodell. (Videoen er enkel å følge med på, så ikke bli skremt av at den varer i hele 9 minutter)

Video hentet fra Youtube

Som sagt har alle bedrifter en forretningsidé, men man kommer ingen vei uten en forretningsmodell. Business Model Canvas er lett og bruke, og et nyttig verktøy for å nå sine mål.

/Mia

Kilder

https://medium.com/netlife/bli-en-canvaser-p%C3%A5-5-minutter-b5b32f329ff3

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/