Robert Sagaas January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I markeder, som stadig gir økt konkurranse, er det ikke lett for en bedrift å vite hva man skal gjøre når en forretningsplan skal gjennomføres og følges opp underveis. Hvordan skal man gå frem, og hvordan tenke i forhold til konkurrentene. Da er det viktig å ha en modell å gå etter. I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan Business Model Canvas er bygd opp, og hvordan den kan brukes.

Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell er et verktøy som viser hvordan virksomheten din er, hva din bedrift gjør for å være bedre enn andre og hva de kan gjøre for raskest å nå sine mål.  Man kan si at den viser hvordan en bedrift skaper sin egen verdi gjennom å levere varer og tjenester til kunden. Den skal inneholde alle områder av en bedrift. Det vil si slik som finansiering, forretningsideé og hva slags marked man skal operere innenfor.

Innovasjon Norge definerer forretningsmodell på denne måten:

 «Uten å være for teoretisk kan man kanskje forklare det slik at forretningsmodellen gir en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må håndtere for å tjene penger.»

Bilde hentet fra Unsplash.com

Business
Model Canvas

Modellen ble utviklet av Alex Osterwalder.  Han beskriver en forretningsmodell som er grunnlaget bak hvordan en organisasjon skaper, leverer og holder på verdier. Business Model Canvas består av ni forskjellige punkter. Den skal hjelpe deg med å konkretisere kundesegmenter, verdiløfte kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, hovedressurser, hovedaktiviteter, hoved/samarbeidspartnere og kostnadsstruktur. Rammeverket er et effektivt hjelpemiddel for både små og store bedrifter, og gir en god oversikt. Planen kan endres underveis alt etter hva bedriften har behov for. Vi skal se på hva de ni forskjellige punktene innebærer:

1.  Kundesegment – Hvilke målgrupper er det
vi skal nå ut til med vårt produkt? Hvordan kan vi skape verdi for kundene våre
og hvilke er de viktigste? En må lære seg å kjenne sine kunder og tilby de
beste produkter. Målgruppene kan være delt opp i flere segmenter, som for
eksempel alder, bosted, kjønn eller interesser.

2. Verdiløfte
Hva slags løfter kan vi skape som gir verdi til kunden? Hva slags problem løser
produktene/ tjenesten vår? Hvordan tilfredsstiller vi kunden gjennom det vi tilbyr?
Et eksempel her kan være Nabobil. De tilbyr bil til de som ikke har transport i
umiddelbar nærhet. Gjennom sin nettside eller app løser Nabobil problemet ved
at kunden finner en løsning umiddelbart.

3. Kanaler – I
hvilke kanaler skal bedriften nå best ut til kundene sine? Hvilke kanaler er
hensiktsmessig å bruke, for å promotere produktet sitt? Her er det viktig å
tenke over hvilke kanaler kundene bruker, og på hvilken måte man skal nå ut til
dem. Det finnes mange alternativer.  Sosiale
medier, hjemmeside, reklame stands på messer, plakater i bybildet og personlig
salg kan være eksempler. Man må sette seg realistiske mål i forhold til hva man
kan gi kunden og hva verdiløftet er.

4. Kunderelasjon
Hva slags kundeforhold ønsker bedriften å ha? Hvordan sørger man for å kunne
holde på kunden? Enhver bedrift bør streve etter å ha et så godt forhold til
kunden som mulig. Hva slags strategi kan man sette opp for dette? Kontakt med
kundene, og god kundeservice som gir rask og effektiv behandling, kan være gode
elementer. Tilbakemeldinger eller vurdering av produktene/ tjenesten, slik
mange bedrifter tilbyr, kan være et annet alternativ.

Mal lastet ned fra Innovasjon Norge

5. Inntektsstrøm
Hva tar bedriften seg betalt i dag? Hvordan tar den betalt?  Hva er kundene villige til å betale for? Hvor
store er inntektene fra kundesegmentene bedriften har i dag, og på hvilke måter
tjener den penger på produktene som blir tilbudt?

6. Ressurser – Hva
trenger bedriften for å kunne gjennomføre verdiløftet sitt? Hvilke ressurser er
man avhengige av for å gi kunden et best mulig tilbud? Det er viktig at
bedriften har ansatte med riktig kompetanse. Det kan være alt fra fungerende,
kompetente sjåfører hvis bedriften befinner seg i taxinæringen. Et annet
eksempel kan være innenfor TV-bransjen der ansatte bør ha kunnskap og ikke bare
interesse i å selge tjenesten. Det er alltid viktig at man har ansatte med den
riktige innstillingen til å yte service.

7. Kjerneaktiviteter
– Hvilke kjerneaktiviteter må bedriften selv kunne levere for å innfri
verdiløftet? Hvordan skal man klare å holde på målgruppene? Utvikle produktene
sine videre og skape nye tjenester kan være en kjerne her. For eksempel gjennom
en fungerende nettside, som er brukervennlig for målgruppen.

8. Partnere – Hvilke
partnere/leverandører er hensiktsmessig å samarbeide med for å kunne
gjennomføre disse aktivitetene og få best mulig utbytte?

9. Kostnader – I
dette punktet må bedriften gå gjennom hva som er de viktigste kostnadene. Hvor
de kommer fra og hva de koster? Dette gjelder kostnader på alle nivåer i
bedriften. Det kan for eksempel være kostnader gjennom leverandører, produkter
man utvikler eller kostnader ved lønn til ansatte.

Hvorfor bruke Business Model Canvas?

Strategyzer skriver på sine sider at dette rammeverket har blitt nedlastet over fem millioner ganger. En av grunnene til dette kan være at den er veldig oversiktlig, og har alle punktene på en side i forhold til andre forretningsmodeller. Samtidig gir den en god oversikt over hvilke punkter en virksomhet må tenke over for å nå sine mål.

På en enkel måte kan
organisasjonen ta utgangspunkt i hvor de står nå. Da kan man planlegge
fremdriften gjennom dette verktøyet. Den er i tillegg et effektivt hjelpemiddel
der flere kan jobbe sammen ved å spille hverandre gode, være kreative og fremme
ideer. Man ser da hva som kan fungere og ikke ved å analysere punktene i
rammeverket.  Den er et fint verktøy som
oppfordrer til at man jobber sammen i team. Forretningsmodellen er dynamisk og
kan justeres etter hvert som man skaffer seg ny kunnskap.

Har du lyst til å prøve rammeverket kan du laste det ned på Innovasjon Norge sine sider. I tillegg kan du laste den ned hos Strategyzer, som er Alex Oswalder sitt eget selskap. Her kan få et innblikk i hva bedriften står for og hva de tilbyr. Avslutningsvis legger jeg ved en video som forklarer enkelt hvordan Business Model Canvas fungerer.

Bilde hentet fra Unsplash.com:

https://unsplash.com/photos/26MJGnCM0Wc

Mal og bilde hentet fra Innovasjon Norge:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Kilder:

Alex Osterwalder. Sist oppdatert: ukjent. «Hi, I’m Alex Osterwalder». Hentet 29.01.2020 fra: http://alexosterwalder.com/

Good reads. Sist oppdatert: ukjent. «Alexander Osterwalder quotes». Hentet 29.01.2020 fra: https://www.goodreads.com/author/quotes/3309113.Alexander_Osterwalder

Innovasjon Norge. Sist oppdatert: 21.11.2018. «Hvordan lage forretningsmodell». Hentet 29.01.2020 fra: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

Strategyzer. Sist oppdatert: ukjent. «The Business Model Canvas». Hentet 29.01.2020 fra: https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Youtube. Sist oppdatert: 01.09.2011. «Business Model Canvas Explained». Hentet 29.01.2020 fra: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&t=5s