theamh februar 7, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas er et verktøy som kan hjelpe deg med å utforme din virksomhets forretningsmodell.

En forretningsmodell bygger gjerne på følgende 9 byggeklosser:

La oss se nærmere på hva de 9 byggeklossene innebærer, og noen sentrale elementer det er lurt å tenke på.

Verdi: Hvordan skal vi levere verdi til kundene? Hvem kan vi levere verdi til? Å levere noe av verdi er essensielt for å få, og holde på kunder. Verdi kan skapes ved at man løser et problem, og/eller et behov kunden har.

Kunder: Hvem er mine kunder? Hvorfor vil de kjøpe mine varer/tjenester? Og hvorfor velger de akkurat min virksomhet? Det er viktig å bruke segmenteringsvariabler for å forstå hvilke kunder virksomheten vil kunne få, og hva som er viktig for nettopp denne kundegruppen.

Kanaler: Hvordan skal vi nå ut til kundene, og gjennom hvilke kanaler? Det er viktig at kanalen du velger er med på å levere verdien du ønsker. Den må altså samsvare med de verdiforslagene du har satt.

Kundeforhold: Skal si noe om hvordan type kundeforhold du ønsker å oppnå. Dette er også med på å gi deg retningslinjer, i forhold til hvordan du bør forholde deg til kundene. Tenk på hvordan du kan få, beholde og utvide kundemassen.

Inntekt: Hvordan skal du tjene penger på virksomheten? Hvilken verdi betaler kundene for? Tenk også på hvordan du skal ta betalt. Skal det skje gjennom direkte salg? Gir du bort noe gratis? Skal det være en abonnement tjeneste? Osv. Det er viktig å tenke på hva som egner seg best i forhold til din kundegruppe.

Hovedressurser: Hva må vi gjøre for å lykkes? Hvordan kan vi skape, og levere verdi? Tenk på hva du trenger for at det skal være mulig å lykkes med din forretningsmodell. For eksempel hvor mye penger du behøver, lokaler, maskiner, biler, mennesker, kunnskap, osv.

Samarbeidspartnere: Hvem er det ønskelig å samarbeide med? Hvordan skal du få til et samarbeid? Hvorfor skal de ville samarbeide med deg? Hvordan skal samarbeide hjelpe din bedrift med å nå målene som er satt?

Aktiviteter: Hva må du gjøre for å få forretningsmodellen til å fungere? Hvilke aktiviteter er essensielle for at din virksomhet skal lykkes?

Kostnader: Når du har forstått strukturen av din forretningsmodell, kan du bruke denne informasjonen for å få en pekepinne på hvordan kostnadsposten vil se ut. Tenk blant annet på hva som er dyrest, og hvilke faste og variable kostnader som vil påløpe. 

Alle disse byggeklossene til sammen er det som utgjør selve forretningsmodellen, og det er derfor viktig å fylle ut alle byggeklossene. Fyll ut et blankt «Business Model Cancas», og du vil få en bedre forståelse, og oversikt over hvordan din virksomhet vil se ut, og ikke minst operere.

 

Lykke til!

 

Kilder:

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

https://estudie.no/business-model-canvas/