Mikkellinblad januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hvorfor er det viktig med en forretningsplan?

Forretningsplanen
skal male et bilde av hvordan vi vil at bedriften skal se ut og vil fungere som
et styringsverktøy. Den skal være til hjelp for å forstå hva, hvordan og
hvorfor man bør gjøre ting.

Denne planen henger
også gjerne i tråd med strategien man ønsker å gå for. Det vil være viktig for
hele markedet som  leverandører,
samarbeidspartnere, kundegrupper, banker osv for hvordan oppstarten av
bedriften skal foregå og hvordan den skal administreres.

Business Model Canvas

Alexander
Osterwalder er en sveitsisk forretningsteoretiker som har skrevet bøker, er
foredragsholder og gründer. Han er mest kjent for sitt arbeid med
forretningsmodellering og oppstarten og utviklingen av Business Model Canvas.

Denne modellen blir
sett å som et verktøy og rammeverk for å kartlegge og forstå
forretningsmodeller. Denne modellen blir benyttet av ulike selskaper, en av dem
er Innovasjon Norge.

«Det anbefales å bruke verktøyet til å tenke
alternativt. Ofte er det ikke din første idé som er den beste. Med enkle
verktøy som dette, kan man skissere mange alternativer. Og til syvende og sist
må jo alt testes. Det mest krevende er ofte å finne ut hva som bør testes
først, hvordan man skal teste, og hvordan man skal dokumentere hva som fungerer
(og hva som ikke fungerer).»

Dette skriver
Innovasjon Norge og anbefaler flere å benytte seg av denne modellen for et
hjelpemiddel til å tenke alternativt.

Hvorfor er denne modellen mye brukt og hvordan bruke
den?

  • Den er enkel å ta bruk

Dette er en modell
man kan fysisk tegne å en tavle og skrive innenfor boksene, eller selv printe
ut et ark av modellen. Dette kan brukes av alt fra gründere, entreprenører,
nisjebedrifter, små bedrifter og store bedrifter.

  • Den forenkler

Modellen samler mye
av den viktigste informasjonen på et sted og gir et bilde av hvordan man vil at
organisasjonen skal fungere

  • Gir god oversikt

Det gir en enkel og
fysisk god oversikt over ulike ideer og planer man har. Her vil man kunne
skissere flere ulike alternativer.

Verktøyet består av 9 grunnkomponenter som henger
sammen og utgjør selve forretningsmodellen.

Key Partners 
Cost Structure 
Key Activities 
Key Resources 
e 
Value Propositions 
Customer Relationships 
Channels 
Customer Segments 
Revenue Streams

Som vi ser her
består denne modellen av:

Samarbeidspartnere – Key partners

-Eksempelvis leverandører, produsenter, detaljister, grossister vi samarbeider med.

Nøkkelaktiviteter – Key activities

-Hva må vi som bedrift gjøre av aktiviteter for å skape verdien vi vil formidle?

Nøkkelressurser – Key Resources

-Hvilke ressurser behøver vi som bedrift for vårt budskap og vårt produkt som kan få ut verdiløftet vårt på best mulig måte?

Kundesegment – Customer segments

-Målgrupper, delmarked, segmenteringsprosess etc en bedrift må finne ut av.

-Hvem skal vi nå ut til og skape verdi for?

Kostnader – Cost structure

-Prioritere og finne ut av de viktigste og dyreste kostnadene knyttet til forretningsmodellen

Kanaler – Channels

-Hvor og hvordan vil vi få fram vårt budskap til våre potensielle kunder og samarbeidspartnere?

-PC, mobil, apper, radio, TV

Inntektsstrøm – Revenue streams

-Hvordan skal bedriften tjene inn penger og hvor mye?

-Abonnement, salg, månedlig, ukentlig,

Kunderelasjoner – Customer Relationship

-Hvordan forhold har vi til våre kunder og hvordan vil vi at dette skal være?

-Eksempelvis lojalitetsprogrammer, spørreundersøkelser, support

Verdiløfte – Value propositions

-Avhengig av vårt produkt og vårt budskap, hva kan vi tilby av verdi for våre kunder? Fokus på kundenes opplevelse.

Jeg satser på at
dette innlegget hjalp deg som leser med å forstå mer av dette konseptet og
modellens forskjellige deler. I all hovedsak vil dette være et hjelpemiddel
meg, deg og alle der ute som tenker på å starte opp en forretningsmodell.

En to-minutters visuell, kort og god forklaring på denne modellen finner du under:

Business
Model Canvas Explained

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

http://alexosterwalder.com/

Barland, Jens. Krokan, Arne. 2016. Innholdsmarkedsføring: Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis. Oslo: Cappelen Damm.