kristooid January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det kan argumenteres for at man som oppstartsselskap bør skape en forretningsmodell som kan gi en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må ta for seg for å tjene penger. Det finnes flere forskjellige fremgangsmåter for å utvikle en forretningsmodell, men i dette blogginnlegget vil jeg ta for meg innholdet i det som kalles «Business Model Canvas», utviklet av Alexander Osterwalder.

9 punkter i utviklingen av en forretningsmodell

Denne modellen, eller verktøyet er sammensatt av 9 forskjellige underpunkter. En enkel og kort forklaring på disse 9 punktene og hvordan de henger sammen bli fint illustrert i denne videosnutten:

For å forklare videosnutten, har jeg også beskrevet hvert av punktene på norsk her:

 • Kundesegmenter
  • Hvem er det du skal skape verdi for?
  • Hvem er det som er de viktigste kundene dine?
 • Verdiløfte
  • Hvilken kjerneverdi klarer du å levere til kunden?
  • Hvilke kundebehov tilfredsstiller du som bedrift?
 • Kanaler
  • Gjennom hvilke distribusjonskanaler vil kundene at du skal nå de?
  • Hvilke distribusjonskanaler fungerer best, hvor mye koster de og hvordan kan de ble integrert i dine, og kundens daglige rutiner?
 • Kunderelasjoner
  • Hvilken relasjon forventer kunden at du som bedrift prøver å etablere?
  • Hvordan kan du få kunderelasjoner integrert i forretningsmodellen, med tanke på kostnader og effektivitet?
 • Inntektsstrøm
  • Hva betaler kundene med? Hvordan foretrekker kundene å betale?
  • Hvor mye bidrar hver inntektsstrøm med til den totale inntekten i bedriften?
 • Ressurser
  • Hvilke nøkkelressurser trenger du for å levere verdien kunden forventer?
  • Hvilke ressurser er viktigst når det gjelder distribusjon, kunderelasjoner og inntektsstrøm?
 • Kjerneaktiviteter
  • Hvilke kjerneaktiviteter må du gjennomføre for å levere verdi?
 • Partnere
  • Hvem er dine viktigste partnere/leverandører?
  • Hva er det som motiverer forholdet mellom deg og din partner/leverandør?
 • Kostnader
  • Hva er det som koster deg mest i din bedrift?
  • Hvilke aktiviteter eller ressurser er de dyreste for din bedrift?
Hentet fra: https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

Hvorfor bruke denne modellen?

Når en bedrift har gjennomgått alle de ovennevnte stegene, fra kundesegmenter og helt til kostnader, vil de med stor sannsynlighet ha en god oversikt over hvordan deres forretningsplan skal se ut. De får dermed kontroll over hva de bruker penger på, hva kundene ønsker når det kommer til distribusjon, relasjoner og hva de er villige til å gi for den verdien du klarer skape for kunden. «Business model canvas» kan også brukes av bedrifter som allerede har en forretningsplan, men som ønsker å forstå mer hva deres egen forretningsplan går ut på, og om de klarer å svare på/dekke alle de 9 punktene.

Kristo Iversen Douvros

Kilder

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/