fridaengan January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas (BMC) er et verktøy utviklet av Alexander Osterwalder. Dette verktøyet fungerer som et rammeverk bestående av ni byggeklosser, som går gjennom de mest fundamentale elementene i en forretning eller en forretningsidé.

Video fra Strategyzer

Byggeklossene tar for seg følgende:

  • Kundesegmenter – De man skal skape en verdi for. Hvem ønsker du å selge din tjeneste/produkt til?
  • Verdiløfte – Det du selger må ha en verdi for kundene. Dette kan være alt fra et feilfritt produkt til god kundeservice
  • Kanaler – Gjennom hvilken kanal skal man nå kundene sine?
  • Kunderelasjoner – Hvordan man ønsker å forholde seg til kundene sine på eller hvordan man ønsker å kommunisere med kundene. Dette punktet gjelder spesielt hvordan man håndterer kunderelasjoner når et problem oppstår.
  • Inntektsstrøm – Hvordan man skal generere penger
  • Ressurser – Hvilke ressurser/konkurransefortrinn en bedrift har og hvilke ressurser man trenger.
  • Kjerneaktiviter – De viktigste og mest fundamentale aktivitetene i bedriften. Disse må samsvare med bedriftens målsettinger.
  • Partnere – Hvilket nettverk har og trenger man? Dette gjelder for eksempel leverandører og samarbeidspartnere. De personene eller samarbeidene man trenger for å levere den standarden kundene forventer.
  • Kostnader – Kostnader knyttet til å drive selve bedriften

Forretningsmodell Apple

Kilder: https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/, https://medium.com/seed-digital/how-to-business-model-canvas-explained-ad3676b6fe4a, https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&feature=emb_title

/Frida Engan