Thomas Digregrind January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Forretningsmodellen som kalles for “Business Model Canvas” ble utviklet av Alexander Osterwalder. Denne modellen er med på å gjøre det letter for et selskap å kunne forstå akkurat hva og hvorfor de driver med det de gjør, og til hvem. Selve rammeverket til modellen består av ni trinn som man kan se på som en …