Madelenbodahl January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I følge Innovasjon Norge er en forretningsmodell en beskrivelse av virksomhetens verdiskapning, som dermed skal gi en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet må håndtere for å tjene penger.

«En forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger opp verdier – deriblant økonomiske og sosiale eller andre former for verdier«

Business Model Canvas
Det finnes åpenbart flere fremgangsmåter for å utvikle forretningsmodeller, men en god metode kan være Business Model Canvas. Denne modellen ble utviklet som et verktøy for å gi en oversikt over bedriftens forretningsplan eller til å skape en fra bunnen av. Den skal være med på å fremstille et visuelt bilde av bedriftens verdiløfte, kunder, infrastruktur, kjøp og salg, og dermed gjøre det enklere å forstå hva selskapet faktisk arbeider med. Modellen ble presentert av Alexander Osterwalder i 2005, og fem år senere i boken «Business Model Generation». Modellen er blitt mye brukt i Norge, og blant annet anbefalt av Innovasjon Norge.

Et godt tips dersom du ønsker å gjøre det lettere for deg selv å drive en bedrift, er å ha en god forretningsmodell i bunnen. Man kan si at forretningsideen sier hva du vil og ønsker å gjøre, men det er nemlig selve forretningsmodellen som forteller deg hvordan du skal klare å gjennomføre det. Med dette skal vi se på de ni ulike byggeklossene som til sammen beskriver hvordan bedriften er «skrudd sammen» for å kunne produsere og levere en gitt verdi til bestemte kundesegment.

Eksempel på en slik modell
 • Kundesegmenter
  Hvem ønsker vi å skape verdi for, hvem er våre viktigste kunder?  
 • Verdiløfte
  Hvilken verdi skaper vi for kunden? Løser vi problemer som ønsket og tilfredsstiller kundebehov?
 • Kanaler
  Hvordan oppnår vi kundekontakt, gjennom hvilke kanaler når vi kundene?
 • Kunderelasjoner
  Hvordan relasjon har du/selskapet med kundene? Hva er ønsket relasjon?
 • Inntektsstrøm
  Hva er kundene villige til å betale for produktet/tjenesten din.
 • Ressurser
  For å skape verdi og oppfylle verdiløfte, hvilke ressurser/aktiviteter trenger du?
 • Kjerneaktiviteter
  Hvilke aktiviteter kan vi selv gjennomføre for å levere verdiløftet?
 • Partnere
  Kartlegging av partnere; hvem er partnerne og leverandørene våre?
 • Kostnader
  Kartlegging av inntekter og kostnader; hva er de viktigste kostnadene?

Dersom du ikke helt har fått med deg hvordan denne modellen fungerer, og ønsker å få den forklart på en enkel, forståelig og oversiktlig måte, bør du ta en titt på videoen under.

Hvorfor bruke Business Model Canvas?

Mye av grunnen og poenget med denne modellen er at du skal klare å forutse hvilke konsekvenser en endring i en av forutsetningene i modellen, vil få for andre deler av virksomheten. Dersom du plutselig underveis ønsker å satse på noe annet enn det som er ført opp i modellen, vil dette med stor sannsynlighet ha konsekvenser for en av de andre punktene, i tillegg til den du ønsker å endre på. For eksempel dersom du finner ut at du vil satse på et annet kundesegment enn hva som var planlagt, vil dette da få konsekvenser for hvor og hvordan du skal komme i kontakt med kunden, og hvilke samarbeidspartnere som da er nødvendig.

Forretningsmodellen skal fungere både som en dokumentasjon, men også som en dynamisk plan som justeres i takt med den nye kunnskapen du skaffer deg underveis. Etter hvert som du lærer bør du vurdere, revidére og oppdatere modellen. Det er noen spørsmål som forretningsmodellen bør kunne svare på, og jevnlig gjennomgås for å forsikre seg om at alt går som det skal.

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er venner og konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere?

En godt gjennomført forretningsmodell kan gi gode resultater, dersom det gjøres riktig!

Kilder:
https://www.innovasjonnorge.no/no/forstelinjetjenesten/verktoy/
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/