joannaduvdal January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vad är en business model canvas och hur är
den uppbyggd

Alexander Osterwalder är skaparen av modellen som blev introducerad i hans och Ylves Pigneurs bok ”Business model generation” i år 2010.  Business model canvas är en strategisk modell för hur ett företag skapar värde samtidigt som de levererar en tjänst eller produkt till sina kunder. Definieras som en översikt över vilken affärsmodellen man har i företaget.

Modellen är uppdelad i nio olika element som ska prioriteras för att uppnå eller behålla en succéfull verksamhet.  

  • Kundsegment

Det första elementet fokuserar
på information om vilka är våra kunder och målgrupper. vad vill de köpa och vad
vill de använda sig av för tjänster?

  • Kundrelationer

Här är handlar det om hur
bygger vi relationer till våra kunder så att dom ska komma tillbaka och köpa
mer plus att ta användning utav fler av våra tjänster.

  • Kanaler

Vi måste ta reda på vilka
kanaler är det vi ska använda oss av för att nå ut till kunderna. Ska vi leverera
våra produkter på web eller i fysiska butiker.

  • Värdeerbjudande

Här står fokuset på det
värde som vi erbjuder till våra kunder. Det handlar om att förstå kundens problem
och deras behov.  

  • Nyckelresurser

Vad är de viktigaste
resurserna vi har, vilka resurser behöver vi till vårat företag. Exempelvis finansiering,
lokaler, fordon.

  • Nyckelaktiviteter

Inom nyckelaktiviteter
tittar vi på vad det är som vi gör som är det viktigaste fokuset på hur vår verksamhet
kan leverera våra tjänster produkter.  Via
kanaler, samarbeten eller reklam.  

  • Nyckelpartners

Nyckelpartners är de organistsöner
och sammanbetspartners vi behöver till våran verksamhet. Detta kan miste på
kostnader, få en större kundkrets och föra till mer och bredare marknadsföring.

  • Kostnader

Vad är kostnaderna för
att driva företaget. Här inkluderas exempelvis personalkostnader till
lokalhyra, marknadsföringen och transporter.  Vilka är de viktigaste kostnaderna och vad är
de största?

  • Intäkter

Här kartlägger vi vad vi får för intäkter via våra kunder. Hur stora är dom, vart är dom som störst och hur kan de förbättras?

Under är en video som
enkelt beskriver de nio olika elementen i affärsmodellen och hur de fungerar.

https://www.youtube.com/watch?v=IP0cUBWTgpY

Fördelen med Business
model canvas

Detta är en affärsmodell
som kan användas av både stora verksamheter som små ny uppstartade. Det är en effektiv
översiktlig modell som går enkelt att ändra på om företaget vill testa någonting
nytt eller ändra en aktivitet eller fokusområde. Modellen är ett bra verktyg
som hjälper dig att kartlägga dina viktigaste fokusområden.  Detta verktyg är någonting som används av
många företag i dagsläget och en dem är Innovasjon Norge som säger, ”Många
menar att det ultimata målet för ett nystartat företag är att skapa en skalbar
affärsmodell”.

Att ta användning
av business model canvas ger dig de rätta verktygen och förmåner till att skapa
det värde i företaget du vill åstadkomma.

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/
https://www.cleverism.com/business-model-canvas-complete-guide/