Sealie January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas er en modell skapt av Alexander Osterwalder. Modellen er laget for utvikling av nye eller analysering av eksiterende bedrifter.

Hva er det?

En forretningsmodell skal forklare hvordan en bedrift skaper, leverer og fanger verdi, økonomisk, sosial eller andre former for verdi. Den vanligste og kanskje enkleste måten å tenke på en forretningsmodell på er: Hvordan skal vi tjene penger?. Business Model Canvas består av 9 blokker: Verdiløfte; Hva er det vi tilbyr? Kanaler; Hvordan når vi kundene våres? Kunderelasjoner; Hvordan skal vi skape og håndtere kundeforhold? Kundesegmenter; Hvilke kundegrupper skal vi betjene? Ressurser; Hvilke ressurser trenger vi? Nøkkelaktiviteter; Hvilke aktiviteter må vi utføre? Samarbeidspartnere; Hvem skal vi samarbeide med? Inntektsstrøm; Hvilke inntekter har vi og fra hvor? Kostnader; Hvilke kostnader har vi og fra hvor?

Hvordan bruker man den?

Så hvordan fyller man ut denne modellen? Nedenfor er et eksempel med Spotify.

https://debdey.com/portfolio/identifying-the-spotify-business-model-user-research/

Etter man har fylt ut modellen bør man gjennomgå den utfylte modellen med bedriften og eventuelle samarbeidspartnere for å finne styrker og svakheter. Dermed vil det bli enklere å vite hva som er neste steg for bedriften, og hva som må til for å realisere bedriftens mål.

Her har du noen lenker til gode forklaringer på Business Model Canvas:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/