Karandip Singh januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne ukens oppgave
har Arne Krokan fortalt at vi skal skrive et blogg innlegg om Business Model
Canvas. Her skal vi fortelle om hva dette går ut på og hva det brukes til.

Hva er Business Model?

Business model eller
Forretningsmodel som man sier det på norsk beskriver altså hvordan en
organisasjon skaper, leverer og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller
andre former av verdier. Prossesen med å utvikle forretningsmodellen er en del
av forretningsstrategien.

En forretningsmodell
kan brukes til mye, men det jeg syntes er utrolig viktig er bevisstgjøringen.
Med hjelp av modellen vil alle i en bedrift være bevisst på hvordan man skal nå
eventuelle mål og de vil til en hver tid kunne ha kunnskap om det som trengs.

Westend61

Business Model (Forretningsmodell 9 steg)

Det er altså ni steg i
forretningsmodellen:

 1. Kundesegmenter – hvem er målgruppen du ønsker å skape verdi for.
 2. Verdiløfte – Det å tilby verdi til kunden.
 1. Kanaler – Hvordan skal vi nå kunden? Hvilken kanal kan brukes.
 1. Kunderelasjoner – Hvordan
  beholde kundene eller forholde seg til dem.
 1. Inntektsstrøm – hvor
  kommer  pengene fra, hva sitter man
  igjen med?
 1. Ressurser – Hva trenger vi av
  ressurser?
 1. Kjerneaktivitet – hva må vi
  gjøre?
 1. Partnere – Hvilken leverandører
  skal vi f.eks jobbe med?
 1. Kostnader – Hvilke kostnader man har og hva vi må egentlig ut med.

Alle bedrifter har en
forretningside, men man trenger en forretningsmodell for å komme til
forretningside. Business mode canvas er lett å bruke og et utrolig bra verktøy.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Forretningsmodell

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/