andreavanglo januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ønsker du å lære en enkel og effektiv måte å etablere en forretningsmodell på?

I følge Innovasjon Norge er Business Model Canvas utviklet av Alexander Osterwalder og er et verktøy for utvikling av forretningsmodeller. Den har som hensikt å forenkle forståelsen i hva et selskap driver med gjennom 9 grunnkomponenter.

De 9 trinnene i Business Model Canvas
  1. Kundesegmenter Hvem ønsker selskapet å skape verdi for? Hvem skal du tilby dine varer/tjenester til?
  2. Verdiløfte – Hva er det du tilbyr som skaper verdi for kunden?
  3. Kanaler – Hvordan og hvor når du kundene dine?
  4. Kunderelasjoner – Hvordan forhold har du til kundene dine? Hvilke relasjoner ønsker du å ha?
  5. Inntektsstrøm – Kartlegging av dine inntekter, hvor kommer disse fra og hvilke pris kundene er villige til å betale
  6. Ressurser – Hva slags ressurser trenger du for å starte eller opprettholde driften?
  7. Kjerneaktiviteter – Hvilke aktiviteter må til for å skape resultater?
  8. Partnere – Hvem skal være dine samarbeidspartnere, og hva skal de gjøre i deres samarbeid?
  9. Kostnader – som siste komponent vil du har få en oversikt over hvilke kostnader du vil få eller har.

Modellen skal være en plan på hvordan en oppnår suksess. En oversiktlig forretningsmodell er viktig da den virker som en styringsverktøy for å fatte riktige beslutninger. Den fremstår som et virkemiddel som hjelper bedrifter med fokusere på sine aktiviteter og sikrer at viktige deler av virksomheten ikke overses.

Hvordan bruke Business Model Canvas

Under ser du en fremstillingen av modellen, og her kan du selv være kreativ med hvordan du ønsker å bruke den. Du kan lett laste den ned fra nettet, eller tegne den opp selv. Her står du fritt til å diskutere sammen, og være kreative med modellen.

Om du ønsker å lære mer om Business Model Canvas, anbefaler jeg deg å klikke på linken under. Den forklarer deg hvordan du lett kan bruke denne modellen når du skal utvikle din egen forretningsmodell.

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://slidemodel.com/business-model-canvas/

/Andrea Vanglo