annikenuhl januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg snakke mer om hva den kjente forretningsmodellen Business Model Canvas (BMC) er. Men aller først er det greit å ha på det rene hva en forretningsmodell er.
En forretningsmodell kan enkelt beskrives som en modell som gir oversikt over prosesser og ressurser en bedrift må hanskes med for å lykkes og skape overskudd. 

Det sies at det å skape en skalerbar forretningsmodell, altså en modell med muligheten til å skape økonomisk vekst, ofte er det ultimate målet for bedrifter. Jo mer skalerbar modellen er, jo bedre er grunnlaget til bedriften for å oppnå vekst.

En forretningsplan skal blant annet gi svar på:

  • Hva bedriften din skal levere
  • Hvem kundene er
  • Hvordan du skal selge
  • Hvordan betaling og levering skal skje 
  • Samt gi en oversikt over konkurrenter

Det finnes mange måter å utvikle en forretningsmodell på, en av de er Business Model Canvas som jeg vil fokusere på i dette innlegget.

Hva er Business Model Canvas?

Business Model Canvas er et rammeverk som ble utviklet av forretningsteoretikeren Alexander Osterwalder. Modellen er mye brukt i ulike norske bedrifter og er også anbefalt av Innovasjon Norge på grunn av sin effektivitet og enkelthet. 
Modellen består av ni viktige byggeklosser som sammen danner begrunnelsen for hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger verdi. 

Eksempel på hvordan BMC ser ut.

Ovenfor ser du en oversikt over de ni byggeklossene Business Model Canvas består av. Men i praksis utspiller modellen seg på ett blank ark, med muligheter for å legge inn ideer tilpasset din egen virksomhet som vist på bildet under.

Bilde lånt av https://www.northforward.com/blog/the-5-deadly-sins-in-designing-your-business-model-canvas

De ulike byggeklossene har alle ulikt innhold, men henger alle sammen og utgjør en helhet. Nedenfor har jeg samlet en liten forklaring på hva de ulike byggeklossene inneholder:

Kundesegment: Alle kunder og organisasjoner du ønsker å skape verdi for

Verdiforslag: Hvilken verdi man ønsker å levere til kundene gjennom ulike produkter og tjenester.

Kanaler: Handler om hvilke måter vi oppnår kundekontakt. Gjennom butikk, web, mobil?

Kunderelasjoner: Hva slags tilknytning man skal skal etablere til ulike kunder og hvordan vi skaffer og beholder disse.

Inntektsstrømmer: Hvordan man skal tjene penger på verdiforslaget.

Nøkkelressurser: Viser de viktigste ressursene for å få forretningsmodellen til å fungere. Ressursene kan være både fysiske eller ikke-fysiske. Det er disse som gir konkurransefortrinn.

Nøkkelaktiviteter: Viser de viktigste aktivitetene bedriften gjør.

Nøkkelpartnere: Viser hvem av leverandører og partnere som kan hjelpe deg å utnytte forretningsmodellen til det fulleste.

Kostnadsstruktur: Kostnadene som er knyttet til forretningsmodellen.

3 gode grunner til å benytte seg av Business Model Canvas:

  1. En enkel måte å visualisere og kommunisere forretningsmodellen til bedriften din på.
  2. Rask å bruke. Du kan enkelt printe ut et stort art med Business Model Canvas forså å klistre ideer i hver “byggekloss”. På denne måten vil du fort finne ut om forretningsideen kan jobbes videre med eller om den skal kastes.
  3. Kunderelasjoner er på mange måter kjernen i Business Model Canvas, noe som tvinger bedrifter til å grave dypt og tenke nøye over deres forhold til kundene. De mest vellykkede virksomheter har kunden i fokus, så med BMC har du et godt utgangspunkt med fokus på kundeverdi.

Det var det jeg hadde å si om Business Model Canvas i dag. Håper du fant noe interessant og kanskje plukket opp ett og annet. Hvis du ikke har stålkontroll på hva BMC er helt enda eller bare vil lære enda litt mer, forklarer videoen under modellen på en veldig fin og enkel måte med ett eksempel fra billig-flyselskapene.

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://www.sintef.no/globalassets/gbo-l-6.1-forretningsmodeller.pdf

https://estudie.no/business-model-canvas/

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

https://www.youtube.com/watch?v=wlKP-BaC0jA