arbenfera januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En hver bedrift har i utgangspunkt en forretningside. Da jobber man ut i fra en forretningsmodell for å kunne nå målet, og gjennomføre denne ideen. Modellen inneholder hvem de forskjellige aktørene er, hvilke handlinger som må foretas etc.

Alexander Osterwalder oppfant da Business Model Canvas som skulle hjelpe å utvikle forretningsmodeller. Denne modellen har hele 9 punkter som skal dekkes. Dette er for å redegjøre hva den bør inneholde for å kunne nå det endelige målet.

De 9 punktene

Her tar de 9 punktene for seg hvert segment, og hver av dem har en tilknytning til hverandre. Derfor skal alle punktene inkluderes når man tar i bruk Business Model Canvas.

1. Kundesegment – hvilken målgruppe det rettes til

2. Verdiløfte – verdi i det man tilbyr

3. Kanaler – hvilke kanaler som skal benyttes for å nå fram til kundene

4. Kunderelasjon – dialog og kontakt med kundene, hvordan forholde seg til dette

5. Inntektsstrøm – inntektskilde, og hva man har av utgifter

6. Ressurser – hvilke ressurser som trengs

7. Nøkkelaktiviteter – hva som må gjøres

8. Partnere – hvem som skal involveres eksternt

9. Kostnader – direkte og indirekte kostnader, markedsføring

Under har jeg lagt til en video som forklarer de 9 punktene.

Denne videon er hentet fra YouTube

Business Model Canvas er altså en forretningsmodell som er enkel å bruke for å kunne nå sitt mål om gjennomføre sin forretningsidé.

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://medium.com/netlife/bli-en-canvaser-p%C3%A5-5-minutter-b5b32f329ff3