David Neegaard Ljung januar 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business model Canvas er en strategi for å utvikle nye eller eksisterende forretningsmodeller. Det er et visuelt diagram som beskriver et firmas infrastruktur, kunder og økonomi. Business model Canvas ble laget av Alexander Osterwalder og består av 9 byggekloser.

Key Partners: Hvem er dine partnere?

Key Activities: Hvilke aktiviteter er mest nødvendig?

Value Propositions: Hvilke verdi tilbyr vi kunden?

Customer Relationship: Hva slags forhold er forventet av kunden?

Customer Segments: Hvem er de viktigste kundene?

Key Resources: Hvilke ressurser kreves?

Channels: Hvilke kanaler man benytter for å nå kundene

Cost Structure: Hva er den største kostnaden i forretningsmodellen? Ressurser og aktiviteter som koster mest?

Revenue Streams: Hvilken verdi er kundene villige til å betale? Hvordan betaler dem nå? Hvordan vil de foretrekke å betale?Hvor mye bidrar hver inntektsstrøm til den totale inntekten?

Hvorfor bruke Business Model Canvas?

Man har ofte mange ideer og da er det greit å benytte seg av et verktøy som Business Model Canvas. Hva skal testes? Hvordan skal det testes? og hvordan skal man dokumentere hva som fungerer best eller dårligst? Forretningsmodellen skal fungere som dokumentasjon og samtidig være en dynamisk plan som justeres med kunnskapen du anskaffer deg. Forretningsmodellen kan vurderes, forandres og oppdateres etterhvert som du får mer informasjon og lærer mer.

Kilder:

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/