erling.aalvik@hotmail.com February 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas Hva er en forretningsmodell? En forretningsmodell er en konseptuell struktur for hvordan et selskap opererer, tjener penger og hvordan de skal nå sine målsettinger, ifølge Feedough. Man kan derfor si at forretningsmodellen fungerer som en strategisk navigasjon,…