Rebekka Rinnan januar 27, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er Business
Model Canvas?  
Business Model
Canvas er en forretningsmodell som handler om den underliggende logikken som
skal forklare hvordan du på best måte skal skape kundeverdi til en forsvarlig
kostnad, slik at man får de resultatene de ønsker. Forretningsmodellen er også
forskjellige fra selve strategien. Forretningsmodellen skal være med på å vise hvordan
du skal drive en forretning. Mens strategien handler mer om hvordan du kan på
best mulig måte gjøre det bedre enn dine konkurrenter.

Innovasjon Norge sine sider forteller de om seks punkter som en forretningsmodell burde inneholde, vi kan starte å se på disse punktene.

Hvordan utvikle en forretningsmodell:

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er venner og konkurrenter
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere?

I Mens Innovasjon Norge har tatt med seks punkter, inneholder «Business Model Canvas ni såkalte blokker som vi nå skal gå litt dypere inn på.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Business_Model_Canvas.png?uselang=nb

Customer Segments – Kundesegment

 • Hvem skaper vi verdi for
 • Hvem er våre viktigste
  kunder?

Value Propositions – Verdiløfte

 • Hva slags verdi gir vi
  kundesegmentene våre?
 • Hvilket problem løser vi
  for kundene?

Channels –
Kanaler

 • Via hvilke kanaler når vi våre kunder?
 • Må vi benytte ulike
  kanaler til ulike kundesegmenter?

Customer Relationships –
Kunderelasjoner

 • Hvilken relasjon har vi
  til våre kunder?
 • Hvordan skaper vi best
  kontakt med kundene?

Revenue streams – Inntektsstrøm

 • Hvordan skal vi ta
  betalt?
 • Hva tar vi oss betalt
  for idag?
 • Hva er kundene våre
  villig til å betale?

Key Resources –  Ressurser

 • Hvilke ressurser trenger
  vi for å oppfylle verdiløftet?

Key Activities – Nøkkelaktiviteter

 • Hvilken kjerneaktivitet må vi selv utføre for å levere verdiløftet?

Key Partnerships – Samarbeidspartnere

 • Hvem er partnerne våres?
 • Hvilken leverandør har
  vi?
 • Hva kan partnere og
  leverandører hjelpe oss med?

Cost Structure – Kostnader

 • Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen?
 • Hva er de største kostnadene i forretningsmodellen?

Under legger jeg ved en video som kan være med på å forklare kort og godt The Business Model Canvas.

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

Håper dette var med på å gi ett litt bedre innblikk av hva The Business Model Canvas innebærer og hvis man vil lese enda mer om det kan det leses mer på innovasjon Norge sine sider.

Rebekka Sofie

Kilder:

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hva-er-egentlig-en-forretningsmodell

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

http://peterhegg.no/onsker-a-starte-business-bruk-canvas-som-forretningsmodell-da-vel/

http://jonasmoe.com/business-model-canvas/

Youtube video: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

Bilde: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Business_Model_Canvas.png?uselang=nb