sara.dahlmann februar 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg ta for meg Business Model Canvas og de 9 punktene denne forretningsmodellen går ut på. 

Modellen Business Model Canvas er det man kaller en forretningsmodell som er utviklet av Alexander Osterwalder. Når man er et oppstartsselskap burde man skaffe seg en forretningsmodell som skal gi oversikt over prosessene og resursene selskapet trenger for å kunne tjene penger. Man finner mange forskjellige måter å utvikle en forretningsmodell på men her i dette blogg innlegget skal det fokuseres på en modell som heter «Business Model Canvas». I denne modellen eller verktøyet er satt sammen av 9 forskjellige underpunkter. 

Som sagt over er det 9 steg i forretningsmodellen og de består av:

Kundesegmentering
De man skal skape en verdi for. Hvem er det du ønsker å tilby dine produkter og eller tjenester til? 

Verdiløfte
Er den verdien bedriften tilføyer kundene gjennom produktene sine eller garantier noe som gjør at kundene velger en bestemt bedrift fremfor konkurrentene. 

Kanaler
Hvilke kanaler er det bedriftene skal frontes på for å være synlig for de nåværende og andre potensielle kunder?

Kunderelasjoner
Hvilken type forhold har du til kunden sine? Og hvilken type relasjon vil du ha med dem? 

Inntektsstrøm
Hvordan skal man tjene penger, og hva er kundene villig til å betale for varen din?

Ressurser
Hvilke ressurser er nødvendig for å kunne opprettholde konkurransedyktigheten for å gi et konkurransefortrinn.

Kjerneaktiviteter
Det som er virksomhetens viktigste aktiviteter som er i tråd med verdiskapningen.

Partnere
Hvem er det som skal være dine samarbeidspartnere? Hvilke samarbeidspartnere er det viktig å opprettholde for at ting skal ha flyt og at ting skal fungere.

Kundesegmenter
De man skal skape en verdi for. Hvem ønsker du å tilby dine produkter til? 

Kostnader
En oversikt over alle inntekter og utgifter knyttet til selve driften 

Hvordan bruke modellen?

Det finnes flere måter å ta i brukt en forretningsmodell på, man kan laste det ned digitalt, bruke det på Whiteboards eller tegne det på et ark. Og personlig vil jeg si det enkleste formen er å bruke sist nevnte, ved at man ta kan få frem flere ulike sider rundt ideen sin. Noe som da man kan tenke på er å bruke notatlapper lapper for å kunne legge til ideer på arket eller eventuelt et whiteboard.

For å lære å utvikle sin egen modell på en enkel og oversiktlig måte så ligger det med en youtube video som forklarer dette godt. 

Kilder

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/