ehaugsen januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne modellen er en måte å utvikle forretningsmodeller på som mange bruker, deriblant Innovasjon Norge. i dette innlegget skal jeg forklare litt hva denne modellen går ut på.

Hva er en forretningsmodell?

Det er mange ulike definisjoner og oppfatninger på hva som ligger i begrepet forretningsmodeller. Det er ingen konkrete svar på hva det egentlig er. Pensum relevant for dette innlegget er å se på Osterwalders og Pigneur. Forretningsmodellen Osterwalder og Pigneur har utviklet tar for seg i all hovedsak hvordan bedriften skal fange, skape og levere verdi og hvilke behov som må dekkes. Modellen beskriver måten organisasjonen burde organiseres på for å generere en inntekt, basert på et produkt eller tjeneste som lanseres i markedet. (Osterwalder og Pigneur 2015, 14).

Business Model Canvas

Det er en anvendelig model, som er et godt verktøy å ta i bruk
for å få et overblikk over sin egen forretningsmodell. Denne modellen består av
ni ulike klosser (se bildet under), som dekker fire hovedområder: Kunder,
produkt, infrastruktur og økonomisk bærekraft.

Vi skal kort se litt nærmere på de ni klossene i Business Model Canvas (Osterwalder og Pigneur 2015, 21-41):

Verdiforslag – hva er det som gjør ditt produkt unikt?
Og hva er det som gir kunden verdi? Kundeverdien er selve essensen i hvordan
man skal løse problemet til kunden. Verdiforslaget skapes av kunden, og verdien
av opplevelsen ved bruk av produktet eller tjenesten som tilbys.

Kanaler – Valg av kanaler man skal ta i bruk for
å nå kundene sine, og hvilke kanaler leverer verdi?

Kunderelasjon – Hvilke typer relasjoner har bedriften
til sine kunder. Personlig relasjon, selvbetjent eller automatisert.

Inntektsstrøm –Enhver organisasjon er avhengig av å
genere penger fra kundene. Modellen gir en oversikt over hvor pengene
virksomheten genererer kommer fra.

Nøkkelressurser – Det som gjør deg
konkurransedyktig, gir deg konkurransefortrinn og er nøkkelen til at du kan
drive med din virksomhet.

Kjerneaktiviteter – De viktigste aktivitetene
bedriften trenger å gjøre.

Partnere – Hvilke partnere som er viktig. Nettverket
som trenges for å drive virksomheten, med leverandører og øvrige partnere.

Kostnader – kartlegging av virksomhetens kostnader knyttet til forretningsmodell.

Kilder:

Osterwalder og Pigneur 2015, 14