Brage Tellebon January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas er en strategisk mal for utvikling av nye eller for dokumentasjon av eksisterende forretningsmodeller. Det er et visuelt diagram med elementer som beskriver et firmas kunder, verdier, kanaler, relasjoner, inntekter, ressurser, partnere, kostnader og aktiviteter. Det hjelper bedriften med å legge en handlingsplan ved å illustrere potensielle fortjenester. Det er ni byggeklosser i Business Model Canvas som ble foreslått av Alexander Osterwalder i 2005 basert på hans tidligere arbeid med emnet.

 • Customer Segments
  For å bygge en effektiv forretningsmodell må bedriften kunne identifisere hvilke kunder de skal selge til. Forskjellige kundesegmenter kan være basert på deres forskjellige behov og egenskaper for å skape en passende strategi som møter hvert segments kjennetegn.
 • Value Proposition
  Verdiløftet er samlingen av av produkter og tjenester som bedriften kan tilby for å tilfredsstille kundenes behov. En bedrifts verdiløfte er hva som differensierer dem fra konkurrentene. Verdiløftet skaper verdi gjennom forskjellige elementer slik som ytelse, tilpasning, design, merke, status, pris, prisreduksjon, risk reduksjon, tilgjengelighet og brukervennlighet. Verdiløftet kan være kvantitativt som pris og effektivitet, eller kvalitativt som kundeopplevelsen alt i alt.
 • Channels
  En bedrift kan levere verdiløftet til kundene gjennom flere kanaler. Effektive kanaler kan levere budskapet på en rask og kostnadseffektiv måte.
 • Customer Relationship
  For å forsikre at en bedrift skal kunne overleve må alle kunne identifisere hvilket type forhold de vil ha til kundene sine. Forskjellige former for kundeforhold kan være salgsassistenter, dedikert personlig assistanse, salvbetjening eller automatiserte tjenester.
 • Revenue Streams
  Inntektsstrømmen til en bedrift kan komme fra kunder på mange måter, og det er viktig å finne den formen for betaling som passer best for bedriften og ovenfor kundene. Salg av varer, brukeravgifter, abonnementer, lån og leie, lisenser, reklame.
 • Key Resources
  Dette er ressursene som er viktige for å skape verdi for kundene. Ressursene kan være menneskelige, finansielle, fysiske eller intellektuelle. 
 • Key Activities
  Kjerneaktivitetene er de viktigste aktivitetene man skal utføre når det kommer til å bedriftens verdiløfte. Det er også det viktigste punktet, fordi det er disse aktivitetene man skal gjøre hver dag for å kunne ligge et steg foran konkurrentene.
 • Partner Network
  For å optimalisere operasjoner og redusere risiko for bedriftens forteningsmodell, vil ofte organisasjoner kultivere kjøper og selger relasjoner så de kan fokusere på kjerneaktivitetene sine. Partnerskap for å redusere tidsbruk på visse aktiviteter er smart når man heller bare kan outsource det til et annet firma.
 • Cost Structure
  Dette punktet tilsier hvilke kostnader som er de viktigste og de største for din bedrift. Kostnadene blir bestemt av de andre punktene i listen som partnere, aktiviteter, kunder og ressurser.

Business Model Canvas kan bli brukt som et verktøy for de som ønsker å kartlegge hvor de skal starte i bedriften, eller hvordan de skal gå videre. Et Business Model Canvas kan bli skrevet ut på en stor overflate så grupper av mennesker i fellesskap kan fylle inn og diskutere forretningsmodellene underveis. Det er et “hands-on” verktøy som fremmer forståelse, diskusjon, kreativitet og analyse. Det er en god måte å visualisere bedriften for å lettere få oversikt over hva som må gjøres.