eirillhoff January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Når man skal utvikle forretningsmodeller er Business Model Canvas en anbefalt fremgangsmåte av Innovasjon Norge. I dette innlegget vil jeg forklare hva forretningsmodeller og programmet Business Model Canvas er.

CC: BY-SA 1.0

Hva er en forretningsmodell?

Wikipedia forklarer det slik: «En forretningsmodell beskriver hvordan en organisasjon skaper, leverer, og fanger opp verdier – økonomiske, sosiale, eller andre former av verdier. Prosessen med å utvikle forretningsmodellen er en del av forretningsstrategien

I forelesningen om forretningsmodeller med Arne Krokan lærte vi at en forretningsmodell altså skal klassifisere organisasjonen. Den skal også kunne svare på følgende spørsmål:

  • Betaling: Hvordan tar du betalt? Hva tar du betalt for? Hvem betaler?
  • Beskytte: Hvor lett er det å beskytte teknologi, tjenester eller marked?
  • Kopiering: Hvor lang tid tar det før du blir kopiert?
  • Verdiskapning: Hva er dine unike verdier?
  • Endring: Hva endrer seg med ny teknologi?

Business Model Canvas

Er en skisse som viser hvordan man skal kunne utvikle nye, eller vise forretningsmodeller som allerede eksisterer. Det var Alexander Osterwalder som utviklet tjenesten. Den skal fungere som en mal av ni trinn. Trinnene vil hjelpe til å legge frem kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader.

Hovedsakelig fungerer den best som brainstorming, det vil si at den første ideen man kommer opp med ikke nødvendigvis er den beste. Man kan printe ut skissen slik at ansatte kan samarbeide med å fylle den ut i «virkeligheten» . Da kan man få et større perspektiv til å komme opp med nye ideer. Ellers er den også tilgjengelig digitalt som programvare.

Verktøyet vil også brukes som dokumentasjon til arbeidet og oppdateres jevnlig i tråd med at man tilegner seg ny informasjon.

Denne videoen forklarer kort og godt Business Model Canvas

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Forretningsmodell

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/