sanderguldseth January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

woman placing sticky notes on wall

I denne ukens forelesning ga Arne Krokan oss temaet for det neste blogginnlegget hvor vi skulle beskrive «Business Model Canvas» som blant annet er brukt og anbefalt av Innovasjon Norge.

Hva er Business Model Canvas?

Om du har en god forretningsmodell vil det bli lettere å drive bedriften samt fremstå som seriøs ovenfor bank eller mulige investorer ved å vise at du har en tydelig fremgangsplan og ide for bedriften. Business Model Canvas er et verktøy som kan brukes av bedrifter som både skal gi oversikt over bedriftens forretningsplan eller skal hjelpe bedrifter med å utvikle en forretningsplan. Dette verktøyet ble utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010) hvor verktøyet tar utgangspunkt i 9 grunnkomponenter som til slutt utgjør bedriftens forretningsmodell. Men hva er en forretningsmodell? Ifølge Wikipedia så kan en forretningsmodell defineres som «hvordan en organisasjon skaper, leverer og fanger opp verdier, både økonomiske, sosiale eller andre former for verdier». Disse 9 byggeklossen skal sammen vise hvordan bedriften har tenkt til å tjene penger og kan samtidig sees på som et blankt lerret som kan fylles med ideer. De 9 byggeklossene som BMC består av er:

  • Value Propositions – Verdiløfte: Hva er det du tilbyr?
  • Channels – Kanaler: Hvor og hvordan når du dine kunder?
  • Customer Relationships – Kunderelasjoner: Hvordan skal du forholde deg til kundene dine?
  • Customer Segments – Kundesegmenter: Hvem er din målgruppe?
  • Key Resources – Ressurser: Hva er det du trenger?
  • Key Activities – Nøkkelaktiviteter: Hva er det du må gjøre?
  • Key Partnerships – Samarbeidspartnere: Hvem skal hjelpe deg med det du ikke selv skal gjøre?
  • Revenue Streams – Innteksstrøm: Hvordan ser inntektene ut og hvor kommer de fra?
  • Cost Structure – Kostnader: Hvilke kostnader har du? Hva er de og hvor kommer de fra?

Fyll inn og les av!

Bilderesultat for BMC model

Her har er det «blanke lerretet» som vi skal fylle inn basert på bedriften. Det er en visuell plan så her kan man fylle inn med både tegninger og tekst. Denne forretningsmodellen må selvfølgelig diskuteres med ulike samarbeidspartnere og eksterne aktører for å få flere innspill på de ulike punktene som kan gi deg bedre oversikt om planen er lønnsom eller ei. Det kan også være lurt å skissere flere forretningsplaner som også kan gi bedre oversikt. 

Hvorfor velger så mange bedrifter Business Model Canvas?

Det er mange grunner til at mange nye oppstartede bedrifter velger å bruke BMC til å utvikle forretningsmodeller. Jeg vil si at de gamle verktøyene for å utvikle en forretningsmodell er for komplekse og gir dårlig oversikt noe som resulterer i at mange velger bort disse til fordel for BMC. De gamle verktøyene samler mye informasjon som kan gjøre en trangsynt og ikke se gode løsninger. BMC oppgir viktig informasjon på et oversiktlig vis som for eksempel om man skal lage en markedsplan så kan man utvikle denne basert i 4 byggeklosser; verdiløfte, kundesegment, kunderelasjoner og kanaler.

Kilder