Libana3012 January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er Business Model Canvas

Business Modell Canvas (BMC) er et strategisk styringsverktøy, som lar oss utvikle og skisserer ut nye eller eksisterende forretningsmodeller. lettere forklart, det er en beskrivelse av aktivitetene et selskap utfører for å generere inntekter eller andre fordeler, og forholdene, informasjonen og produkt strømmene et selskap har med sine kunder, leverandører og komplementører.

Det er en visuell mal som er forhånds formatert med de ni blokkene i en forretningsmodell:

  1. Viktige aktiviteter: Aktivitetene som er nødvendige for å utføre et virksomhets forretningsmodell.
  2. Sentrale ressurser: Ressursene som er nødvendige for å skape verdier for kunden.
  3. Samarbeid Nettverk: Forretnings alliansene som utfyller andre aspekter av forretningsmodellen.
  4. Verdiforslag: Produktene og tjenestene en virksomhet tilbyr. ” en verdiforsalg er et samlet syn på .. produkter og tjenester som sammen representerer verdi for et spesifikt kundesegment. Det beskriver hvordan et firma skiller seg fra konkurrentene og er grunnen til at kunder kjøper fra en bestemt firma og ikke fra et annet. ” Osterwalder (2004)
  5. Kundesegmenter: Målgruppen for en virksomhets produkter og tjenester.
  6. Kanaler: Midlene som et selskap leverer produkter og tjenester til kunder. Dette inkluderer selskapets markedsførings- og distribusjonsstrategi.
  7. Kundeforhold: Koblinger et selskap etablerer mellom seg selv og sine forskjellige kundesegmenter. Prosessen med å håndtere kundeforhold blir referert til som kundeforholdshåndtering.
  8. Kostnadsstruktur: De økonomiske konsekvensene av midlene brukt i forretningsmodellen.
  9. Inntektsstrømmer: Måten et selskap tjener penger på gjennom en rekke inntektsstrømmer.
Bilderesultat for business model canvas picture

hva denne modellen går ut på,

Modellen Går ut på å kartlegge eksisterende forretningsmodeller, forbedre dem og finne opp nye. Dette vil føre til at den som har ansvar for kunden planlegger å servere hvilken verdiforsalg som blir tilbydd gjennom de ulike kanalene og hvordan selskapet skal tjene penger. Det samler sammen all tilgjengelig og nødvendig informasjon om produktet og virksomhetene bak produktet og legger det til en side.

BMC gir et salgs innsikt om hva kundene i selskapet betjener på, og hvilken verdiforsalg som tilbys gjennom hvilke kanaler og hvordan bedriften din tjener penger. De viktigste fordelene som en BMC gir brukerne sine er:

Det er fokusert.

Foretak trenger en definisjon av hvordan de skal få produktene sine til kundene sine, og forretningsmodell hjelper deg med å definere dem. Det gir deg også konkurransefortrinn til å starte en lønnsom virksomhet, ikke bare gjennom produkt innovasjon, men også gjennom å designe virksomheten riktig.

tydelig og kortfattet.

Det hjelper deg å dokumentere din oppstart reise, slik at du enkelt kan endre den mens du går. Forretningsmodellen er en “blueprint” som definerer virksomheten din i utgangspunktet, og du utvider senere den. Det er nyttig for enkel kommunikasjon med teamet ditt, investorer, partnere så vel som ansatte å komme ombord med din visjon.

målretter kundenes behov.

Den største grunnen til oppstart feil er “Produkt / Market” og ikke selve produktet. Forretningsmodell tvinger deg til å tenke utover produktet ditt. Når du ser for deg hvordan du skal selge produktet ditt, hvilken type ressurser du trenger de forskjellige kundesegmentene du også kan betjene, blir virksomheten klar. Å dokumentere det gir deg klarheten når du snakker med kundene dine.

reduserer risikoen.

Forretningsmodell hjelper deg med ta ideen din til markedet. Å koble punktene mellom verdiforslaget, kundesegmenter og inntektsstrømmer. Som er et godt innspill til markedsførings-strategien, posisjons erklæringen og salgs-strategien. Man får kanten over konkurrentene dine som er fordypet i forretningsplanens lange sider.

vitenskapelig rammeverk som fungerer.

Forretningsmodell er en velprøvd metodikk, ikke bare for oppstart, men også for å innovere i store bedrifter. Nespresso, et heleid datterselskap av Nestl., Er et flott eksempel på en kraftig forretningsmodell.

Kilder:

https://merlin-ict.eu/what-is-a-business-model-canvas/