veggis86 January 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

hentet fra unsplash.com

I
dette innlegget skal jeg ta for meg modellen «Business Model Canvas» og
forklare hva denne går ut på. Veldig mange tar i bruk denne modellen for å utvikle
forretningsmodeller, deriblant Innovasjon Norge.

En forretningsmodell skal kunne gi deg en oversikt over hvordan du skal gjennomføre etableringen i praksis og tjene penger (altinn.no).

Det som
i stor grad er viktig i en god forretningsmodell er at man bør kunne svare disse
spørsmålene:

 • Hva skal du levere?
 • Hvem er kunden?
 • Hvem er eventuelle samarbeidspartnere
  og hvem er konkurrenter?
 • Hvordan skal du selge?
 • Hvordan skal du levere?
 • Hvordan skal du får betalt?
 • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Om du klarer å svare på hver av disse punktene så er du godt i gang med en god forretningsmodell. Samtidig så er det også viktig at forretningsmodellen gir rom for fremtidige justeringer og endringer da markedet kan svinge og omstillinger må bli gjort. Ett fint verktøy å ta i bruk for å utvikle din forretningsmodell vil være å ta i bruk modellen «Business Model Canvas».

Business Model Canvas

Denne modellen som ble utviklet av Alexander Osterwalder i 2010, forklarer framgangsmåten til hvordan man går fra å ha en forretningside til å faktisk planlegge hvordan man skal løse de forskjellige «oppgavene» som trengs for å få satt i gang prosessen fra «plan til handling». Man kan enkelt si at Business Model Canvas fungerer som et rammeverk og verktøy for din bedrift for å teste ut hva som fungerer og ikke.

Jeg
fant en video på youtube som forklarer hvordan Business Model Canvas fungerer
på en forståelig og enkel måte.

Som forklart
i videoen så består Business Model Canvas av ni byggeklosser. Hver av disse
klossene henger sammen som en helhet og skal gi deg en bedre forståelse for om
din forretningside er god eller muligens må forbedres. De ulike ni byggeklossene
er som følger og de punktene som beskrevet ovenfor kan plasseres inn i disse.

Customer
Segments:

 • Hvem skal du tilby dine
  varer/tjeneste til? Dette er mennesker og organisasjoner som skaper verdi og
  fortjeneste for din bedrift.

Value
Proposition:

 • Hva slags produkt eller tjenester skal
  du tilby dine segmenter?

Channels:

 • På hvilken måte eller hvilke kanaler
  skal du bruke for å nå ut til kundene dine?

Customer
Relationships:

 • Hvordan har du tenkt å bygge ett godt
  kundeforhold til kundene dine.

Revenue
Streams:

 • Hvor kommer dine inntekter fra og
  hvordan skal de se ut?

Key
Resources:

Hva slags
ressurser trenger du for å kunne starte eller opprettholde driften?

Key
Activities:

 • Hva slags aktiviteter må til for å
  skape resultatene og de ressursene?

Key
Partners:

 • Trenger du samarbeidspartnere? I så
  fall hvem og hva slags oppgaver skal de utføre?

Cost Structure:

 • Når alt dette er på plass vil du få
  en oversikt over hva slags kostnader du kommer til å få eller har.

Gjør det selv da vel

Følger man
denne modellen så vil du kunne få ett bedre innblikk i hvordan din
forretningside ser ut og kan da velge å gå videre med å utvikle en
forretningsplan. På Innovasjons Norges nettside fant jeg en praktisk lenke som
kan fungere som en mal til å utforme din «Business Model Canvas».

Jeg håper dette ga deg en bedre forståelse for hvordan modellen «Business Model Canvas» fungerer. Har du en forretningside og kunne tenke deg å prøve ut denne modellen så sett i gang. Her er det bare prøving og feiling som må til for å få satt i gang din drøm om å starte egen bedrift eller komme frem til om nye ideer er gode eller mindre gode 😊

#dig2103, #digitalmarketing, #dig2100, #BusinessModelCanvas, #Arnekrokan