philipj januar 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dagens tema skal vi snakke litt om forretningsmodeller og hvordan vi kan bruke slike modeller til å skape vekst og lønnsomhet innad en organisasjon.

En forretningsmodell er en bedrifts skreddersydde oversikt om hva den tilbyr næringslivet, hvordan den tilbyr det, hvilke ressurser og aktiviteter bedriften besitter og utfører, og hvilke samarbeidspartnere, samt hvilke kunderelasjoner en bedrift har. En forretningsmodell vil også vise forventet inntekt og kostnad ved produksjon og salg av produktet de tilbyr.

Vi tar utgangspunkt i Alex Osterwalder sin Business Model Canvas (BMC) som er et strategisk ledelses-verktøy som enkelt definerer og formidler en forretningside. Malen til denne modellen ser slik ut:

Den høyre siden av modellen inneholder det interne i bedriften og dens forretningsmodell, mens den venstre siden inneholder det eksterne. I midten av modellen møtes det interne og eksterne i form av verdiforslaget til bedriften og deres kunder. Vi kan kort og konsist forklare hver av boksene som følger:

Verdiforslag

Dette er det fundamentale konseptet om utvekslingen av verdi mellom en bedrift og deres kunder/klienter.

Kundesegmentet

Dette er her hvor markedet avgrenses til segmenter som mer eller mindre korrelerer med hverandre, i form av alder, kjønn, kjøpsvaner osv.

Kunderelasjoner

Her ser vi etter hva slags interaksjoner vi har med kundene vi definerte i kundesegmentet, om det er f.eks:

 • I person (face-to-face)
 • Over Internett
 • Ved hjelp av en tredjepart
 • Telefon

Distribusjonskanaler

Kanalene vi snakker om er de som hjelper oss kontakte kunden, eller rettere sagt, hvilke kanaler som gjør at kunden kommer i kontakt med vårt produkt og blir en del av vår kjøps-syklus. Eksempler på dette kan være:

 • Sosiale medier
 • Tv-reklamer
 • Epost
 • Målrettet markedsføring
 • Direkte/indirekte salg

Nøkkelaktiviteter

Nøkkelaktiviteter er aktivitetene bedriften utfører for å kunne oppnå verdiforslaget fra steg.1. Med andre ord, hva slags handlinger skal en bedrift utføre for å kunne tilby kundene sitt produkt? Dette kan komme i form av:

 • Salg
 • Design
 • Web utvikling
 • Så å si hva som helst som kan defineres som en handling.

Nøkkelressurser

Det neste steget handler om hvilke ressurser bedriften besitter/mangler for å kunne utføre nøkkelaktivitetene vi snakket om i forrige steg. Ressurser er beholdninger av innsatsfaktorer som påvirker bedriftens relative evne til å iverksette produktmarkedsstrategier. Eksempler:

 • Lokale
 • Ansatte
 • Finansielle muskler
 • Firmabiler
 • Internett etc.

Samarbeidspartnere

Her føres opp en liste over samarbeidspartnere/eksterne bedrifter som bidrar til utførelsen av nøkkelaktivitetene, som da igjen påvirker evnen til å tilby et verdiforslag. Dette kan f.eks. komme i form av leverandører eller andre ledd i prosessen som gjør at det endelige produktet kan presenteres til kunden.

Kostnadsstruktur

Her definerer vi den monetære kostnaden ved å drive bedriften. Eventuelle kostnader som forekommer er:

 • Kostnader ved ressursanskaffelse
 • Kostnader ved å utføre aktiviteter
 • Lønn
 • Forsikringer
 • Lover og reguleringer

Inntektsstrømmer

Det siste steget i BMC er å konvertere verdiforslaget til kunden om til finansiell gevinst. Et punkt som er viktig her er å forstå sammenhengen og forskjellen ved å betjene kunden og det bedriften tjener på kunden. Ulike inntektsstrømmer:

 • Abonnement
 • Pay-per-view
 • Freemium
 • Gebyr for tjenester
 • Direkte salg
 • Indirekte salg

Når en bedrift har kontroll på alle stegene i modellen, vil den ha en overordnet og koordinert plan over bedriftens mange egenskaper, og vil kunne kommunisere ut sitt konsept til markedet.

Jeg legger ved kilder dersom du ønsker å lære deg mer om dette, og kanskje til og med ta i bruk denne modellen til din bedrift! 🙂

https://medium.com/seed-digital/how-to-business-model-canvas-explained-ad3676b6fe4a