Annagilberg January 27, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas er et verktøy med et rammeverk som består av ni trinn som fungerer som byggeklosser. Disse hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfter, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader. Business modell canvas er en forretningsmodell som skal fungere både som dokumentasjon for bedriften eller en plan man legger for fremtiden. Denne …