Sebastian juni 16, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Amnesty er en organisasjon som står og jobber for at alle skal ha like menneskerettigheter. Deres arbeid inkluderer også rettferdighet i form av å påse at avtaler og lover følges, og eksponerer parter som bryter disse.

Kundereisen til de som ønsker å støtte en sak eller engasjere seg i slikt arbeid, er svært enkel. Kunder kan bidra i form av kjøp, donasjoner og frivillig arbeid. I den første delen av kundereisen blir kunden oppmerksom på organisasjonen. De kan også ha et behov for å bidra på forhånd, og dermed oppsøke organisasjonen direkte. Videre vurderer kunden hvorvidt de ønsker å støtte Amnesty sitt arbeid. Dersom de gjør dette foretar de enten en fast månedlig betaling, eller gjennom et engangsbeløp. Nettsiden til Amnesty er lagt opp til at kunder enkelt kan navigere til «kjøp» ved å en tydelig knapp kalt «støtt oss» i valgmenyen øverst på siden. Denne er også farget i en annen farge enn andre valgalternativer. Når en trykker på knappen, blir kunden videreført til en egen side der en velger beløpet de ønsker. Kunder kan også støtte saker gjennom kjøp av produkter, der fortjenesten går til saken som produktet representerer. Et slikt aktuelt produkt er deres regnbuefargede armbånd.

Når jeg søker på stikkordet «menneskerettigheter», er Amnesty det 6 alternativet på Google sin søkemotor. Dette er en bra posisjon, da det å rangere høyt på søkeresultat øker trafikken til deres hjemmeside. Dette kalles for et organisk søk, og er noe alle virksomheter bør ha et stort fokus på. Organisk søk, også kjent som søkemotoroptimalisering (SEO), handler om å plassere høyere i et søkeresultat ved å kontinuerlig publisere innhold av god kvalitet og relevans. Dette er gratis markedsføring for virksomheter, da de ikke betaler for deres plassering. En kan dog markedsføre gjennom Google ads, noe som vil gi en høyere plassering i søket. Dette, i motsetning til organisk søk, koster penger.

For at Amnesty skal kunne fortsette menneskerettighetsarbeidet og samtidig oppnå vekst, kreves det at de har en form for inntekt. Ettersom deres kunder bidrar i form av donasjoner, og ikke nødvendigvis gjennom kjøp av et fysisk produkt eller tjeneste, er det viktig at organisasjonen er synlig på markedet. Det er også viktig at de synliggjør deres budskap og deres mål, da kunder må i større grad ønske å engasjere seg med organisasjonen.

Amnesty er synlig på de fleste sosiale medier, i tillegg til betalte annonseringer på søkemotorer som Google. I tillegg har Amnesty også en svært god plassering på organisk søk. For å måle effekten av de ulike betalte kampanjene, bør Amnesty fokusere på å måle hvor trafikken deres kommer fra. Det vil også være gunstig med nøkkeltall som fokuserer på konverteringsrate og fluktfrekvens for å kvalitetssikre både oppsett av nettside og stegene i kundereisen.

Lenke til Amnesty kan du finne her.