stineabrahamson juni 2, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

hva er det viktigste for Amnesty

hvordan de forskjellige tingene støtter opp under det

gjøre noen antagelser om det siden det ikke er spesifisert