WerenaZ juni 2, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Amnesty er en veldedig organisasjon som bidrar til å ta opp kampen mot ulike temaer innenfor menneskerettigheter.
«Amnesty baserer seg på idéen om at du – uansett hvem du er – kan gjøre en forskjell. For når vi er mange som står sammen, kan vi endre verden.» (Amnesty, 2018)

Bilde hentet fra: Amnesty

Digitale kanaler

I dag benytter Amnesty seg av flere store digitale kanaler. Nederst på nettsiden sin viser de tydelig hvilke, samt at du enkelt kan videresendes til kanalen du ønsker å sjekke ut. Facebook, Instagram og Twitter brukes til å rette oppmerksomhet mot de sakene i verden Amnesty mener er viktig. Disse kanalene er også en god måte å skape engasjement ved å poste og reposte innhold. I tillegg kan Facebook og Instagram brukes som kanaler for annonsering, for å få flere bevisst på organisajonen. På Youtube publiseres historiene til folk som representerer saker de ønsker å sette lys på, og man kommer tettere innpå arbeidet.

Skjermbilde hentet fra: Amnesty

På nettsiden får man god oversikt over hvem Amnesty er, hvilke saker de tar del i, hvilket arbeid de gjør, samt hvordan man kan støtte dem og hva pengene går til.

Skjermbilder hentet fra: Amnesty

Kundereisen til Amnesty kan se ulik ut, men jeg har laget et enkelt eksempel på hvordan en kundereise kan se ut nå som det er Pride-måned:

 1. Bevissthet
  Kunden ser en annonse for Amnesty sine regnbuearmbånd på Instagram.
 2. Informasjonssøk
  Kunden sjekker ut Instagramsiden, og henvises videre til nettsiden.
 3. Vurdere alternativer
  Kunden undersøker hvorfor man skal støtte Amnesty, hvem konkurrentene er, og veier alternativene opp mot hverandre
 4. Kjøp
  Kunde fatter kjøpsbeslutning, og bestiller et regnbuearmbånd fra Amnesty.
 5. Etter kjøp
  Kunden mottar armbåndet, og publiserer bilder av det på sin egen Instagram.

Rom for forbedring og uutnyttet potensiale

Jeg ville anbefalt Amnesty å benytte seg av flere digitale kanaler for å utvide synligheten hos målgruppene sine. Som jeg nevnte over som steg 1 i kundereisen; gjør kunden bevisst på organisasjonen. Jeg foreslår derfor å bli mer synlig på Snapchat. Her kan man velge å for eksempel vlogge, og vise videosnutter av arbeidet Amnesty gjør, og kommer tettere på målgruppen ved å oppfordre til kommunikasjon.

Et uutnyttet potensiale på denne appen mener jeg er snapchat-filtere. Juni er måneden for Pride, og her kunne Amnesty opprettet et filter som fremmer kampen for å elske den man vil. Om ikke alle velger å bruke filteret, så vil det uansett være synlig når man skal ta bilde og sende en snap.

Samtidig kunne Amnesty vært mer synlig på TikTok. Jeg kunne ikke finne en bruker for Amnesty Norge. Innenfor markedsføring er det viktig å henge med på trender, og denne appen har vokst svært raskt. På TikTok har man en gylden mulighet for å gjøre målgrupper bevisst på organisasjonen og arbeidet, grunnet appens algoritmer. Organisasjonen kan produsere korte videoer med populære sanger, og følge trendene på appen. Samtidig har man også her, mulighet til å vise litt «behind-the-scenes», og ta seerne tettere innpå. Det kan øke synlighet og interaksjon.

Måling og analyse av trafikk

De viktigste digitale målsetningene for Amnesty vil jeg si er:

 • Få folk engasjert
 • Øke bevissthet rundt organisasjonen
 • Motta mer økonomisk støtte

Jeg setter opp et eksempel på hvordan man kan jobbe mot et mål, ved å bruke målstyringssettet OKR:

O: Øke bevissthet rundt organisasjonen
KR1: Øke markedsføringen med 10%
KR2: Få minst 1000 følgere på en ny plattform
KR3: Oppnå 15% mer videredeling av innhold på ulike sosiale medier

Ønsker du å lese mer om hva OKR er og hvordan det brukes, har jeg skrevet et tidligere innlegg >HER<.

Google Analytics

For å kunne sette i gang arbeidet mot målene, kan det være lurt å koble nettsiden opp mot Google Analytics. Dette verktøyet kan hjelpe å forstå kundene, samt hva som er suksessfullt eller ikke. Som bedrift ønsker man å vite mest mulig om kunden og deres adferd for å kunne tilpasse markedsføringen, slik at man beholder, samt skaffer nye kunder.

Ved å bruke Google Analytics kan man få nøyaktige tall på flere viktige punkter. For eksempel:

 • Antall besøk på nettsiden
 • Antall transaksjoner
 • Hvor kundene kommer fra (Direkte, Facebook, Instagram, organisk søk osv)
 • Nye kunder og faste besøkende
 • Hvor lenge folk er på siden din
 • Fluktfrekvens
 • Demografi og geografi av kundene

Synlighet i organisk søk

Jeg vil si at synligheten til Amnesty i organisk søk på Google kunne vært bedre. Amnesty er opptatt av menneskerettigheter, så jeg bruker dette som mitt første eksempel. Søkene gjøres i privat fane, for at søkeresultatene ikke skal påvirkes av tidligere søk.

Skjermbilder hentet fra: Google

Vi ser at Amnesty rangerer ganske lavt, men er synlig øverst via bilder. Jeg testet flere søkeord for saker de fremmer på sin nettside, som blant annet «ytringsfrihet», «pride» og «dødsstraff». Her scorer de lavt til middels på rangeringen. For å øke synligheten bruker jeg Google PageSpeed for å få oversikt over hvorfor det rangeres dårlig, og hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre det.

Vi ser her at de scorer dårlig for brukere på mobil, og middels for brukere på datamaskin. For å sjekke forbedringstiltak, kan man gjøre det samme søket, så kommer det opp lenger ned på siden.

Skjermbilder hentet fra: Google PageSpeed

I tillegg kan man benytte seg av Google Ads for å opprette annonser i forbindelse med eventuelle kampanjer, eller temaer som trenger litt større oppmerksomhet. Jeg har laget en steg-for-steg guide >HER<, for hvordan man enkelt kan gjøre dette.

Liten konklusjon

Amnesty bruker gode digitale kanaler hvor det er mange brukere. Dette er med på å øke synligheten til organisasjonen, men det finnes tiltak for å gjøre det enda bedre slik at viktige saker blir rettet mer oppmerksomhet mot. Det kan og være en tanke å vurdere å utvide til flere sosiale kanaler.

Jeg synes Amnesty gjør en god jobb for å ta opp kampen på flere viktige temaer, så det er synd at de rangerer dårlig i organisk søk. Her er det absolutt store muligheter for å øke sannsynligheten.

Kilder

Amnesty. 2018. https://amnesty.no

Amnesty. 2018. «Logo». https://amnesty.no/logo-og-grafisk-profil/logo

Amnesty. 2018. «Vårt arbeid». https://amnesty.no/vart-arbeid

Zografos, Werena. 2021. «OKR». https://www.werenaz.com/2021/04/07/okr/

Zografos, Werena. 2021. «Øk synlighet og salg med Google Ads».
https://www.werenaz.com/2021/05/24/ok-synlighet-og-salg-med-google-ads/