Jonathanoraker januar 24, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er det?

Kunne du noen gang forestilt deg et samfunn der alt du gjorde ble basert på ditt nivå i forhold til andre? At du hadde fått din egen ranking? Det hadde i hvertfall ikke jeg. Men nå har Kina laget ett system der de skal kategorisere alle menneskene som bor der utifra hvordan de oppfører seg. Hvis ikke det er skremmende så vet faktisk ikke jeg …

Hvordan funker det?

Kina har sagt, at innen 2020 så skal dette systemet bli tatt i bruk. Systemet skal gå inn på det økonomiske og det sosiale til de kinesiske innbyggerne. Målet med dette systemet er å få mer kontrollert mennesker. Menneskene skal føle ett såpass stort press hvis de vurderer å gjøre noe ulovlig, at de heller lar være. Jeg er usikker på hvor høy toppscore det er mulig å få, men den kan for eksempel være 10. Hvis du gjør noe ulovlig og ender opp i fengsel i 2 år, så vil kanskje scoren din dette ned 5 nivå, og du kan ende opp med en score på 3. Da kan det hende de kinesiske myndighetene har sagt at hvis du har en score som er lavere enn 4 så har du null rettigheter til å gjøre noe som helst offentlige aktiviteter, og du kan få høyere pris på diverse varer. På wikipedia står det at hvis foreldrene har en score som er lavere enn det en skole har som aksept på, kan skolen nekte ditt barn skolegang på den bestemte skolen.

Hvordan reagerer Kineserne på dette?

Menneskene i Kina reagerer overaskende nok veldig positivt på dette. De sier dette skal bli bra, og at de håper dette gjør til et mer trygt samfunn. Men er dette sannheten? Det kan jo hende at systemet allerede har blitt startet, og at du vil få en lavere score hvis du ikke er positiv til det myndighetene vil. Hvem vet? Det jeg vet, er at jeg er utrolig skeptisk til hele opplegget. Det bidrar nok helt garantert til ett tryggere samfunn, men jeg er veldig usikker på om det bidrar til et sunnere samfunn.

Kilder:

  • https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System