Frida mars 9, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette var et veldig godt og informativt innlegg! Du skriver oversiktlig og har en fin struktur på teksten.

Tenkt til neste gang at det kan være lurt med en innledning som forteller litt om hva du skal dekke i løpet av innlegget. I tillegg er det fint å ha med et lite oppsummerende avsnitt helt avslutningsvis for å runde av teksten på en god måte.

Stå på videre – gleder meg til å lese flere av innleggene dine 😀