Beate april 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei!
Fin start på noe som kan bli et veldig godt innlegg. Innlegget er oversiktlig og du bruker et par bilder som komplimenterer teksten din, dessverre er innlegget litt kort, men det er ikke mye som skal til for å få en god lengde på rundt 1000ord. Eksempelvis ved å skrive litt flere tips eller eksempler knyttet til god e-postmarkedsføring. Jeg fant også et par orddelingsfeil og en fullstendig setning i teksten, men dette kan enkelt rettes opp ved en gjennomlesning. Hyperkoblingene dine er også litt vage, og det er derfor vanskelig for Google å skjønne hva som beginner seg bak linken. Bruk litt mer beskrivende ord eller setninger som du bruker som hyperkobling, f.eks så er det lettere for Google og leseren å forstå hva som skjuler seg i koblingen dersom det står “hvordan bruke triggere-post” istedenfor å kun skrive “her”.

Bra start på blokk tre – ser frem til å lese flere innlegg!