Beate juni 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Fin introduksjon til Inbound markedsføring. Det hadde vært fint om du også snakket litt om Outbound markedsføring og sammenlignet de ulike metodene i større grad, og diskutert litt rundt hvorfor/hvorfor ikke man burde bruke det ene eller det andre.

Innlegget er forøvrig fint delt opp med underoverskifter, noe som gjør det oversiktlig. Jeg savner likevel at du bruker bilder eller illustrasjoner for å sprite opp innlegget litt, dette skaper også mer luft og innlegget virker mindre tungt for leseren.