Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

[…] Dette er de viktigste aktivitetene virksomheten må utføre for at forretningsmodellen skal fungere. Nøkkelaktiviteter kan deles inn tre forskjellige kategorier: produksjon, problemløsning og plattform/nettverk. Disse kategoriene henger sterkt sammen med virksomhetens verdikonfigurasjon. Bedriftens verdikonfigurasjon påvirker infrastruktur delen i canvaset, ved at hver konfigurasjon har forskjellige hovedaktiviteter. Om du vil lese mer om verdikonfigurasjoner kan du lese mitt forrige innlegg her. […]