joakim.engedahl@gmail.com januar 15, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Commodities. Hva betyr det egentlig? Hva er det for noe? Høyt etterspurte varer eller tjenester på et markedet kan ofte kalles commodities. Men det som er spesielt for disse er at de ikke skiller seg noe særlig ut fra konkurrerende produkter eller tjenester på markedet. Commoditites kan rent enkelt bli sett på som homogene produkter.  …