aronssonfrida January 9, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Då har vi kommit igång och den första veckan är över med det nya ämnet digital marknadsföring. Första delen av ämnet är digital ekonomi och affärsmodeller som undervisas av Arne Krokan. Det här är mitt första inlägg och det kommer att handla om något som jag intresserar mig för inom detta område.

Teman som intresserar mig och som upprepas ofta i media är just det här med digitalisering, e-handel och att de fysiska butikerna idag har fått en ny roll. Vi kan också höra om digital marknadsföring, nya automatiska system, och kundservice med chatbots. Vi är i stadig teknologisk utveckling, och på bara de senaste tio åren har vi fått möjligheter till att kunna göra i princip allt via digitala plattformar.

Källa till bild

E-handel har kommit för att ersätta den traditionella papperskommunikationen och är ett mer effektivt sätt till att beställa varor och tjänster på Internet. Men är det här egentligen så bra för de fysiska butikerna? Som 21-åring fick jag en tjänst som butikschef på Bik Bok i Oslo, vilket innebär ansvar för hela driften av en butik. Jag kan skriva från min egen erfarenhet att under mina fyra år i tjänst såg jag en stor förändring i retail-branschen. När jag började hade vi alltid ett plus på bottenlinjen i våra månadsresultat, alltså att vi hade tjänat pengar. Men tillsammans med den digitala utvecklingen med snabbt förändrade kundbeteenden gick vi mot minusresultat. Det här resulterade i att Bik Bok butiker i Oslo började gå i konkurs. Från en artikel som är skriven av Joachim Björk i Dagens Handel förklaras just det här med att modebranschen står inför en utmaning och att e-handeln växer snabbt.

”Digitaliseringen och den nya globala marknaden för konsumenter förändrar snabbt spelplanen för handeln och utmanar tidigare framgångsrika affärsmodeller”

Johan Davidson, chefsekonom i Svensk Handel

Idag vet jag att många fysiska butiker kan ha det tufft med att hålla öppet för att det är för dyrt att hyra lokaler när man inte får in tillräckligt med omsättning så att det kan gå runt. Allt det här är kan man väl egentligen förutse att det ska hända, för att när det kommer ett mer effektivt alternativ som e-handel så väljer vi människor det före något som kan ta större delar av våran tid. Men mitt poäng med det här är inte att den fysiska handeln kommer att dö ut helt, för att i framtiden kan vi förstå att det blir det en ökad integritet mellan de traditionella butikerna och internet för att det har blivit en trend att fler företag använder sig av webbplatser för att följa med i förändringsprocessen.

Källa till bild

Man kan tänka sig att den största skillnaden mellan traditionell och digital marknadsföring är ålder och generationer. De som ser på TV, läser tidningar i pappersform och lyssnar på radio blir stadigt äldre, och med den snabba och teknologiska utvecklingen blir det bara fler alternativ på Internet bland de yngre generationerna. Det här innebär att om man ska överleva som företag och växa vidare så måste man omformulera sin organisation från att ha fokus på transaktioner till mer digitalisering. Det tror jag är ett stort steg för att kunna tillpassa sig efter utvecklingen. Det är också extremt viktigt att känna till trender och sina kunders preferenser, så att man kontinuerligt kan tillpassa sina affärsmodeller efter dessa. Om man inte gör tilltag fort nog, så kan det hända att man försvinner snabbt från marknaden.

– Frida

Källor:
https://www.dagenshandel.se/article/view/601932/butiksdoden_varre_an_vantat?rel=related
http://www.handelnshistoria.se/historien/olika-sorters-handel/e-handel-ett-nytt-satt-att-bedriva-handel-pa/