Leane Louise February 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg har alltid hatt en stor interesse for teknologi og hvordan den kan påvirke samfunnet. I dette kurset har vi gått igjennom mange ulike teknologier som snart kommer til å ta mer eller mindre del av vår hverdag. Det har også vært gøy å gå i dybden på hvordan disse teknologiene fungerer som for eksempel algoritmer og kunstig intelligens. I dette innlegget skal jeg fortelle litt med i dybden om hva jeg har lært i kurset og mine tanker om samfunnsutviklingen.

Valgemnet Digital Markedsføring – Del 1

Foreleser Arne Krokan har tatt oss igjennom det kompliserte samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjoner. I forelesningene har vi gått igjennom de ulike delene av faktorene og hva de inneholder. Vi har tatt for oss ulike plattformer og hvordan disse samspiller med hverandre. Vi har vært innom ulike teknologier som kan ta den stor del av vårt samfunn, som for eksempel 3D-printing, blokkkjeder, AR og VR teknologi og kunstig intelligens og de ulike typene intelligens.  Videre har vi gått igjennom bruken av algoritmer i tråd med kunstig intelligens (Hvis x skjer, så skjer y) og hvordan dette er noe vi møter på i hverdagen som for eksempel når vi tar kontakt med chatboter om vi skal ha hjelp av kundeservice. Det har også vært mye diskusjoner i timen om flere jobber skal bli tatt over av kunstig intelligens og automatisering. Temaer som deepfakes og hvordan mange bedrifter bruker «fake» mennesker i reklamer har gjort meg bevisst på å dobbeltsjekke kilder og være mer skeptisk til hva som er på nett. 

Vi har også snakket om hvordan organisasjonene funger innen dette kompliserte samspillet og ulike forretningsmodeller som delingsøknonomi og hierarkisk modeller. I forelesningene har vi snakket om viktigheten av tillit innenfor de digitale plattformene og hvordan brukerne av for eksempel av applikasjoner som Tise, Airbnb og Uber må ha tillit til applikasjonen men også de andre brukerne. Her er det også viktig for bedrifter å senke transaksjonskostnadene slik at kunden blir fornøyd.Og den siste delen av forelesningene har vi tatt for oss læring og hvordan man kan bruke teknologien for å forbedre dette. En annen del av kurset som jeg likte veldig godt er Google Power Search-kurset, jeg har tatt med meg et par tips og triks derfra som jeg skal ta med meg videre (Innlegget her om Google Power search). Vi har også hatt en gjesteforeleser Stig Martin Fiskå som tok oss igjennom hvordan de store bedriftene jobbet digitalt.

Mine tanker om kurset

Etter dette kurset har jeg merket at jeg mer bevist på teknologien som blir brukt rundt meg og med det ser jeg at de teknologiske endringene kommer krypende. Jeg har også tenkt mer på ulike steder teknologien burde bli brukt for effektivisering. På jobb har vi begynt med automatiske skanner som skanner alle varene i leveringsboksen som gjør at vi slipper å telle hvert enkelt plagg. Teknologiene vi har lært om i timene har også fått meg til å tenkte på hvor mange jobber som kan erstattes.

Blogginnleggene som måtte publiseres forløpende etter hver forelesning har hjulpet mye med innlæring av fagstoffet. Det var litt uvant på starten, men for hver uke ble det bedre og bedre. Fremhevende overskrifter og hyperkoblinger ble mer naturlig å legge inn i hvert innlegg og det ble artigere og publisere innleggene ettersom de ble mer «pynta» for hver gang. I dette kurset ble digitale plattformer som Twitter og LinkedIn mer brukt.

Alt i alt har det vært et spennende kurs, som jeg har lært mye av. Jeg har fått blitt kjent med sosiale medier som jeg ikke bruker til vanlig og andre verktøy som Google Analystics i sammenheng med bloggen.