martineschogren mars 6, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sosiale medier har blitt et buzzword for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker å iverksette tiltak som tiltrekker potensielle kunder. Da trenger vi å forstå nettbrukeren; vi mer selvsikre i våre digitale adferdsmønstre hvor vi har konkrete preferanser, foretar målrettet handlinger og vet hva vi ønsker å prioritere tid på digitalt. Vi vet med andre ord hva vi ønsker å vie oppmerksomhet til. Digitale adferdsmønstre har dermed endret seg, hvor nettbrukerne ønsker verdifull informasjon og kvalitetsinnhold.  I denne sammenheng snakker vi ofte om innhold; hvordan produsere gode, samstemte og effektive innholdselementer for å skape trafikk til nettsiden. Alt starter med riktig innhold, men hvorfor skal du og din virksomhet investere i innholdsmarkedsføring?

«Innholdsmarkedsføring er moderne markedsføring. Og det fungerer»

Innledningsvis omhandler innholdsmarkedsføring to faktorer; innhold og markedsføring. Innholdsmarkedsføring er en del av Inbound – metodikken og handler om alt virksomheten kan tilby av innhold, ikke bare digitalt. Fremveksten av ny teknologi og enklere distribusjonsformer har medført at innhold nå er en effektiv del av den digitale markedsføringen; innholdsproduksjon representerer alle markedsteoriene og praktiske løsninger satt inn i en moderne verden. Den store utbredelsen har sitt utgangspunkt i lavere produksjons- og distribusjonskostnader, samt nye krav til markedsføring fra konsumenter og bedrifter. Som forbrukere besitter vi store mengder informasjon og har stadig større krav til hva som formidles og hvordan, hvor denne utviklingen oppstår samtidig som samfunnet generelt blir mer gjennomsiktig. Dette innebærer at virksomheter ved bruk av innholdsmarkedsføring vil imøtekomme behovet for kontekst, innhold og informasjon direkte. Dette representerer et nytt design på hvordan man har tenkt på markedskommunikasjon; gjennom digitale plattformer kan virksomheten benytte innholdsmarkedsføring for å spille på hele registeret og den helhetlige markedsføringen på en mer kostnadseffektiv måte.

Den viktigste delen av målet er å frambringe en handling fra en mottager, som en bedrift, organisasjon eller person som har utgangspunkt i en overordnet kommersiell målsetning; og dette skal formidles gjennom innholdet på virksomhetens digitale flater. I denne sammenheng er min tilbakevendende tanke hva ordet innhold skal inkludere- og hvilke områder som skal tas i betraktning under innholdsproduksjonen.

«Godt innhold på digitale plattformer er totalopplevelsen av ulike typer innhold på ulike distribusjonsplattformer, hvordan vi som forbrukere oppfatter totalen av hva som kommuniseres»

Enhver definisjon av innhold er en avgrensing eller forklaring. Content Marketing Insitiute beskriver innhold som en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe med et mål om å stimulere til lønnsom kundeadferd. Oppsummert syns jeg en god definisjon er; godt innhold på digitale plattformer er totalopplevelsen av ulike typer innhold på ulike distribusjonsplattformer, hvordan vi som forbrukere oppfatter totalen av hva som kommuniseres. Kvaliteten blir i denne sammenheng en subjektiv oppfattelse basert på vår oppfatning av hva som er relevant og meningsfylt for oss. Det kan dermed være kvalitativt forskjell på hvordan totalen av innholdet som helhet eller hver enkelt del for seg oppfattes. For å oppnå effektiv kommunikasjon av innhold må det meningsfylte og relevante tilpasses mottageren og det som faktisk skal kommuniseres.

Min første tilbakevendende tanke er at innholdsproduksjon ofte er forbundet med kommunikasjon av et konkret produkt som har til hensikt å være overbevisende; og det stemmer at innhold kan være reklame. Men tradisjonell reklame forbinder vi ofte som forstyrrende og irriterende; vi oppsøker den ikke og den er ikke relevant for oss. God innholdsproduksjon er derimot noe vi som forbruker aktivt velger og oppsøker gjennom søkemotorer eller ulike typer av distribusjon, som i mye større grad er direkte relevant for oss. Innholdet kan dermed være kommunikasjon av konseptet og merkevaren som helhet, det produktet skal være. Felles er at avsender forsøker å overbevise, informere, opplyse eller skape relasjoner med en eller flere mottagere om noe konkret ved å produsere og kommunisere interessant, meningsfylt og relevant innhold. Hvordan? Vet at innholdet i seg selv har en egenverdi.

«For å oppnå effektiv kommunikasjon av innhold må det meningsfylte og relevante  tilpasses mottageren og det som faktisk skal kommuniseres»

Godt innhold tiltrekker seg positiv oppmerksomhet. Ved å være attraktivt for målgruppen er god innholdsproduksjon noe forbrukeren aktivt oppsøker på eget initiativ.

Her kommer avsenderens bakenforliggende tanke frem; gjennom å imøtekomme, produsere og kommunisere innhold basert på innsikter vedrørende deres målgruppe, skaper avsenderen innhold som har en egenverdi utenfor den kommersielle markedsmålsetningen. Innholdsmarkedsføring vil være verdiøkende dermed virksomheten tar utgangspunkt kundeinnsikten vedrørende deres allerede eksisterende ønsker, preferanser og behov, som vil medføre at forbrukeren aktivt ønsker å oppsøke innholdet på eget initiativ. Men – med den enorme mengden innhold som er tilgjengelig tatt i betraktning, kreves det at innholdets historie og egenart er unikt og har høy kvalitet. Da er det nødvendig å identifisere viktige suksessfaktorer; godt innhold tiltrekker seg oppmerksomhet hvor nettbrukerne aktivt ønsker å bli, bruke tid på det og tilegne seg mer, inspirerende nok til å dele og distribuere det videre til andre og innholdsrikt nok til å engasjere. Godt innhold vokser gjerne utover rammene virksomheten selv har skapt, gjennom å invitere målgruppen inn og ta en del av historiefortellingen.

Content Marketing Circle: Bildet gir en fin indikasjon på prosessens forløp hvor all innholdsproduksjon starter med utgangspunkt i sosiale medier, plattformens strukurelle og innholdsmessige strukturer. Virksomheten skal gjennom å skape riktig innhold optimalisere effekten gjennom korrekt distribisjon, som medfører muligheten for link-building og en sterkere søkeoptimalisering som skaper trafikk til riktig innhold til virksomhetens kommunikasjonsplattformer

Oppsummert er innholdsmarkedsføring produksjon av innhold som er produsert, tilgjengeliggjort og distribuert, og som beskriver og kommuniserer et produkt, en idè, et konsept eller en tjeneste. Dette innebærer at virksomheten skal benytte tilstrekkelig ressurser både for riktig distribusjon og produksjon; alt starter med riktig innhold men samspillet mellom elementene skaper magien. Verdiskapende innhold blir også tilgjengelig og synliggjort i søkemotorer, noe som gir ekstra effekt – ekstra tiltrekningskraft til innholdet. Innholdsmarkedsføring bidrar til at kunden fra eget initiativ vil finne din eller virksomhetens kommunikasjonsplattform gjennom blogg, søkemotorer eller bedriftens øvrige sosiale medier. Hvorfor? Fordi verdiskapende innhold tiltrekker den riktige kundemålgruppen. Målrettet innhold vil også generere større mulighet for kundetilfredshet; dermed kundelojalitet og kredibilitet til bedriften.

Innholdsmarkedsføring er moderne markedsføring hvor den grunnleggende suksessfaktoren er å skape uforglemmelig og verdiskapende innhold. Og det fungerer.

Hvordan skal du eller din virksomhet komme igang? Les del 2: Hvordan komme igang med innholdsmarkedsføringen