martineschogren mars 6, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Innhold, sosiale medier og søkeoptimalisering er en integrert markedsføringsstrategi som komplementerer hverandre; for at innholdsmarkedsføringen skal bli vellykket, må innhold, sosiale medier og SEO arbeide sammen for å generere effektiv kommunikasjon og budskapsformidling.

Det viktig å inneha kunnskap vedrørende hvordan virksomheter gjennom innholdsmarkedsføring kan generere og forsterke sin solid digital tilstedeværelse. Del 1: Innholdsmarkedsføring er moderne markedsføring er verdt å lese som en innledende oversikt. Ved å promotere og distribuere innholdet riktig øker tilbøyeligheten for at Google rangerer kvalitetsinnholdet høyt og generere en sterkere overordnet SEO. Innholdsmarkedsføring skaper dermed trafikk og øker merkevarebevisstheten betraktelig, hvor riktig innhold medfører at målgruppen erkjenner, liker og stoler på merkevaren gjennom å skape og opprettholde tillit. Riktig innhold skaper oppmerksomhet, engasjement og skaper et verdifullt publikum. Grunnprinsippene er at virksomheter gjennom riktig innholdselementener genererer tilbøyelighet for videre budskapsformidling i sosiale medier og dermed en sterkere digital word-of-mouth ved å tiltrekke seg korrekt kundemålgruppe.

Slik kan innholdsmarkedsføring gjøre din bedrift uforglemmelig.  Men det er enkelt å skrive om denne magien. Som Scott Authmon, Business Strategist og innholdsmarkedsfører skrev i et innlegg på Twitter:

«Om du forstår effekten av denne sannheten, så kan det forvandle måten din bedrift skaper innhold»

Innholdsmarkedsføring krever ekstrem målgruppeforståelse, kontinuerlig tilstedeværelse og løpende optimalisering. Følgende har jeg utarbeidet en kortfattet oversikt over hvordan starte med innholdsmarkedsføring og oversikt over strategiske spørsmål som må utarbeides for å danne et grunnlag for å starte med innholdsmarkedsføring.

1.0 Kommunikasjonsstrategi: Magien starter i strategiplanen; denne gir virksomheten muligheten til å justere, revidere og optimalisere planene basert på noen grunnleggende tanker, konsepter og overordnet mål. Det omhandler hvem, hvorfor og om de faktisk har reagert positivt på innholdet. Innholdsprosessen skal strukturere hva, vite hvorfor og ha en klar oppfatning om hvem som skal nås.

1.1 En kort og konkret strategiplan for innholdsmarkedsføring er følgende

 • Hva? Hva er det som skal fortelles?
 • Hvorfor? Hva er målsetningen med å fortelle historien?
 • Hvem? Hvem skal nås med historiene?
 • Hvor? Hvor skal innholdselementer distribueres?

2.0 Overordnet visjon: Definer hva innholdsstrategien skal gjøre for bedriften som helhet. Dette innebærer den overordnede tanken med innholdet, og hva bedriften skal representere og være gjennom innholdet. Innholdsvisjonen gir grunnlag for å gjøre smarte, raske og taktiske valg. 

2.1 Den overordnede bedriftsvisjonen er grunnlaget for visjonen og det langsiktige målet virksomheten skal ha for sin innholdsproduksjon. For å finne ut hva innholds visjonen skal være, bør følgende fem spørsmål utarbeides:

 • Skal innholdet fokusere på nye-, eksisterende- eller en kombinasjon av målgrupper?
 • Hva er de målbare effektene virksomheten ønsker med innholdet?
 • Hva skal virksomheten kommunisere?
 • Hva finnes av eksisterende innhold som kan benyttes?
 • Hvilket innhold konsumerer og ønsker målgruppen?

3.0 Innholdsstrategi: Videre skal en strategiplan utarbeides for innholdet og fungere som et rammeverk for både interne og eksterne ressurser. Strategiplanen bør inkludere følgende tre punkter;

3.1 En nåtidsbeskrivelse av innhold gir en oversikt over hvilke ressurser man har og hvilke man trenger. Det å skape et felles grunnlag, en felles forståelse, sikrer framdrift i prosessen.

 • Nå: Hva finnes og hva kan gjenbrukes av innhold?
 • Før: Hva har blitt laget før?
 • Annet: Hva finnes av annet innhold enn den typen vi trenger nå?
 • Andre: Hva har andre laget av innhold om emnet?

3.2 SOFT-analyse innebærer å utarbeide en kortfattet internanalyse vedrørende innholdsproduksjon.

 • Hva slags styrker kan benyttes for å lage innhold?
 • Hvilke muligheter er ikke brukt eller brukes for lite?
 • Hva gjøres feil, og hvilke feil vanskeliggjør produksjon av godt innhold?
 • Hva er de eksterne- og interne truslene?

3.3 Valg av riktig innhold. To hovedfaktorer må vurderes; tilgjengelige ressurser og interessen eller viljen til å investere tid i ditt innhold. Neste steg er å vurdere hva målgruppen krever og ønsker, hvor en match mellom tilgjengelig ressurser og krav fra målgruppen er utgangspunkt for valg av innholdsform.

3.3.1 Velg form på innholdet. Innholdet kan plasseres i fire ulike fellesposter:

 • Lav investering: Oppdateringer på sosiale medier, pressemeldinger i liten grad og enkle artikler. Innhold som er raskt å produsere og raskt å konsumere.
 • Langiktig investering: Innhold som har lang varighet og kan kreve en lang tids produksjon, men ikke nødvendigvis store kostnader. Produksjon av podkaster, introduksjonsvideoer eller annet enkelt å produsere.
 • Rask nytte: Innhold som er raskt å konsumere, men som krever større investeringer fra avsender. Omhandler infografikk, video, bildegalleri og oppsummeringer. Innhold som kan raskt forstås og brukes.
 • Høy investering: Innholdstypene som krever mye både fra avsender og mottaker. Omhandler bøker, seminarer eller utforming av apper.

3.3.2 Velg type innhold har utgangspunkt i hva konkurrentene gjør og hvordan konkurrentene distribuerer sitt innhold.  Dimensjonene balanseres av ønsker og iboende kvaliteter ved den konkrete merkevaren og er medbestemmende for hva du skal lage innhold om.

 • Søkemotortrafikk: Undersøk søkemotortrafikk og hva slags innhold som optimaliserer dette.
 • Relevante nøkkelord i søkemotorer: Neste steg er å undersøke hvor langt opp på søkemotorene relevante nøkkelord kommer. Her er verktøyet Serps (link) til overlegen hjelp, hvor et søk forteller hvem som rangerer høyest og hvor mange søk det er på nevnte nøkkelord siste måneden.
 • Digital overvåkning: Siste steg er digitale observasjoner og kontinuerlig overvåkning av digitale trender og tilbøyeligheter til å benytte relevante digitale plattformer.

3.3.3 Valg av distribusjon. Siste valget er hvordan innholdet skal distribueres. Dette inkluderer omfang fra viralt innhold til kjøpt distribusjon på eksterne digitale flater. Distribusjonen avgjør hvilke målgrupper som nås, hvor innhold kan produseres og formidles på egne flater, eide flater eller kjøpte flater.

4.0 Innholdsplan: Utarbeide en innholdsplan som gjør det mulig å optimalisere både taktikk og strategi, og gir en oversikt som kan brukes av alle involverte parter i prosessen.

Avsluttende ønsker jeg å presentere et fantastisk verktøy for alle digitale markedsførere. CoSchedule er et svært effektivt og brukbart verktøy for å administere virksomhetens sosiale medier og er en interaktiv kalender som kan integreres i enhver digital markedsstrategi. Se videoen nedenfor.