admin februar 6, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Av Ole Martin Johansen

Delingsøkonomi har de siste årene blitt et stadig mer brukt ord. Delingsøkonomien vil i korte trekk si at vi deler stadig flere gjenstander og tjenester med hverandre som en følge av den digitale revolusjonen som har vært de siste årene.

Det er viktig å lovregulere delingsøkonomien slik at den fungerer bra for alle parter. Forbruker, tilbyder og staten skal alle tjene godt på delingsøkonomien. Airbnb og Uber er to eksempler på plattformer som delingsøkonomien har kommet til syne i. Jeg er personlig er stor forkjemper for disse to selskapene, da det gir folk flest mulighet til å leie et billig rom eller få en billig taxitur. De aller fleste tiltak og plattformer som gir en enklere og bedre hverdag for folk er positive i mine øyne.

Heia delingsøkonomien!

Lik og del