stiawoladmin februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bildet er hentet fra Unsplash. Fri for kommersiell bruk.

De siste årene har den nye forretningsmodellen, delingsøkonomi blitt populært. Spesielt Uber har nærmest revolusjonert denne type delingsøkonomi. Men hva er egentlig delingsøkonomi og Uber?


Hva er delingsøkonomi?
Delingsøkonomi er enkelt og greit en forretningsmodell der privatperson enten kan selge tjenester til andre forbrukere, eller leie ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper. Dette er en fin løsning for dem som ikke bruker en eiendel så ofte, da de kan tjene penger for at noen kan leie det.

Hva kan du dele?
Det er mange forskjellige muligheter for å dele en rekke tjenester som for eksempel:

 • Deling av bil eller samkjøring
  (Eks: Nabobil eller Uber)
 • Deling av båt (Eks: NaboBåt)
 • Deling av egen bolig
  (Eks: AirBnb)
 • Deling av verktøy
  osv. (Eks: Leieting.no)

Uber
Uber er et amerikansk selskap bruker delingsøkonomi gjennom å formidle bilturer på bestilling via en egen mobilapp der de avtaler kjøreoppdrag mellom partene, og prisen for «samkjøringstjenesten». Privatpersoner som eier en bil kan derfor være en form for «privat» taxi, og kjøre andre i bytte mot en økonomisk gevinst. Det er stor frihet ved å være Uber-sjåfør da du kan velge hvor mange kjøreoppdrag du ønsker.

Det som er genialt med denne mobilappen er at den reisende på kan finne ledige sjåfører og enkel bestille hvor man ønsker å dra. På forhånd får de reisende velge hvem som er sjåføren (godt eller dårlig omdømme?), hvor mye en skal betale for turen, og oversikt over hvor sjåføren befinner seg på ruten. Dette forhindrer misforståelser og ekstra telefonsamtaler som ofte skjer ved å bestille taxi. Betalingen foregår gjennom Uber-appen, og passasjeren blir ikke trukket før man har kommet frem til destinasjonen.

Omstridt delingsøkonomi
Det er mye positivt å si ved en slik tjeneste, men det er ikke alle som er like begeisteret for en slik løsning. Ikke overraskende er de tradisjonelle taxiselskapene blant dem som er motstandere av en slik ordning mye på grunn av at Uber-sjåførene tar kundene deres. Det er også mye uavklart når det gjelder forsikring, permisjons- og sykemeldingsordninger, og det finnes ingen som kontrollerer hvor mye en skal jobbe. Resultatet av dette førte til at Uber måtte stenge UberPOP («økonomi klasse») i 2017, og at flere hundre mistet retten som Uber-sjåfør. Det finnes fremdeles Uber-sjåfører i dag, men de kjører under kategoriene UberLux («luksus-utgaven») og UberXXL (mini-buss).

Hva synes du om Uber?

Kilder:

 1. Skatteetaten, https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/delingsokonomi/
 2. NRK Skole. 2016. «Delingsøkonomi». https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=delingsøkonomi&mediaId=21390
 3. Aftenposten. 2017. «Uber trekker sin viktigste tjeneste fra det norske markedet». (Lesedato: 7.02.2019) https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-sin-viktigste-tjeneste-fra-det-norske-markedet
 4. Garvik, Olav. 2017. «Uber». Store Norske Leksikon (7.02.2019) https://snl.no/Uber
 5. Uber. https://www.uber.com/nb-NO/blog/pausing-uberpop-in-oslo/