kristoffertheodor januar 24, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Delingsøkonomi er en forretningsmodell som har preget flere bransjer de siste årene. Det dukker opp nye aktører som tilbyr nye og innovative løsninger og dermed skaper konkurranse for tradisjonelle etablerte aktører, noen ganger også på tvers av markeder. Eksempler på slike aktører er AirBnB, Nabobil, Finn – Småjobber, Obos – Nabohjelp og Uber.

Delingsøkonomien gjør at selger og kjøper handler direkte uten noe annet mellomledd enn en nettside eller app som plattform. Dette kan skape utfordringer for store etablerte aktører fordi konkurransereglene endres, og dem tvinges til nytenkning.

For oss som forbrukere er delingsøkonomi positivt fordi det gir oss mulighet til handel på tvers av landegrenser og det senker transaksjonskostnadene. – Maktbalansen flyttes og muligheter skapes.

Det beste eksempelet på dette er Ubers inntog i Norge. Dette skapte debatt og taxinæringen gikk i strupen på Uber etter kort tid. Motstanden dukket naturligvis opp fordi Uber skapte en reel trussel for taxinæringen og deres posisjon i det norske markedet.

Det er forståelig at Norges Taxiforbund føler seg truet av Uber, men jeg tror det er feil å stenge Uber ute av markedet basert på gammeldagse juridiske bestemmelser. Kravet om løyve for persontransport mot betaling fremstår som en utdatert formalitet og blir kun en kortsiktig stans i utviklingen. – Utvikling og innovasjon vil forekomme enten bedriftene vil være med eller ikke, og jeg tror taxinæringen må omstille seg for å beholde sin plass i markedet i fremtiden.

Basert på egen erfaring med Uber i utlandet er det ingen tvil for meg personlig, at Uber er et bedre alternativ til transport enn den tradisjonelle taxinæringen (per i dag). Uber er sikrere, billigere og ikke minst mer effektivt. – Både for sjåføren og meg som kunde.

  • Begge parter er kjent med den andres identitet.
  • Digital betaling gir en sikker og trygg betaling og fjerner risiko for ran.
  • Start- og sluttdestinasjon er avklart på forhånd og reiseruten blir logget.

Delingsøkonomi har både fordeler og ulemper, men har kommet for å bli. Dette krever omstilling fra bedriftenes side, og ikke minst oppdatering av lov- og regelverk. – Les Arne Krokan og Hilde Charlotte Solheims tanker rundet dette.

Hvor lenge tror du taxinæringen klarer unngå Uber?