olesve februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sharing Economy
https://disruptionhub.com/the-sharing-economy/

Hva er delingsøkonomi?

Delingsøkonomi eller plattformsøkonomi er en
forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler
direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper. Forretningsmodellen delingsøkonomi
bygges på digitale plattformer som gjør det mulig å dele noe. Enten man leier
ut bilen sin, leiligheten sin eller selger varer. Dette er med å omforme
tradisjonelle strukturer i næringslivet og staten får vanskeligheter med å
innkreve skatter og avgifter.

Uber har blitt et svært selskap som bruker denne
forretningsmodellen. De tok, som resten av verden, Norge med storm. 30 oktober
2017 satte de økonomiklasse-varianten UberPOP på pause på grunn av mange
reaksjoner fra regjeringen og taxiselskaper. Det er ingen hemmelighet at dette
er en stor trussel for taxiselskapene når noe sånt kommer på banen.

Det fjerner flere ledd i bedriften og gjør slik at sjåførene får en større bit av kaka. Derfor gir det store fordeler for både sjåførene og forbrukerne. Sjåførene kan jobbe akkurat når de vil og hvor lenge de vil. Når etterspørselen er stor blir prisen for forbrukerne høyere og derfor får sjåførene bedre betalt, noe som igjen tiltrekker flere sjåfører til å sette seg i bilen å tjene noen ekstra slanter. Dette høres ut som en haug av fordeler, men det gjør det utrolig vanskelig for staten å regulere det.

Uber
https://studybreaks.com/news-politics/uber-intoxication-feature/

Når en app blir din overordnede sjef

Uber har forandret strukturer i næringslivet. En Ubersjåfør har ingen plikt til å møte på jobb hver dag fra åtte til fire. De eneste sanksjonene en Uber-sjåfør får handler om hvordan passasjerene rangerer. Er en Ubersjåfør frekk og kjører omveier vil andre passasjerer bli varslet om dette gjennom ratingen og vil derfor velge en annen sjåfør. Dette har vist seg å være et ganske genialt konsept. Når man setter seg inn i en drosje aner man ikke hva slags person man setter seg inn hos. Men en Ubersjåfør kan man velge å ikke bli hentet av hvis han har en historie av dårlige erfaringer.

Men hva med sjåførenes pensjonsordning og sykemelding? Hvem
skal dekke lønna til en person som kjører Uber på fulltid? Og hvem skal passe
på at sjåføren ikke kjører i mange døgn i strekk? Dette er noe av spørsmålene
som blir stilt her i velferdsstaten Norge som var med å stenge ned UberPOP.
Ettersom vi har så mange goder og rettigheter her i landet er det utrolig vanskelig
å regulere slike digitale tjenester som dukker opp.

Kilder:

https://www.uber.com/nb-NO/blog/pausing-uberpop-in-oslo/

https://www.nrk.no/video/PS*246626

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/aktuelle-saker/2018/delingsokonomi.html

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/delingsokonomi/

https://arbeidslivet.no/Arbeid1/Arbeidsmarkedet/Hva-er-delingsokonomi/

https://www.aftenposten.no/norge/i/45jeg/Uber-trekker-sin-viktigste-tjeneste-fra-det-norske-markedet

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/hobby-ekstrainntekt-og-smajobber/delingsokonomi/