63383 april 20, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne videoen tar jeg deg med på hvordan jeg lærer best. Ved å ta i bruk de ulike – alternative plattformene som med på å effektivisere min studiehverdag og læring. Målet med denne videoen er at du skal kunne hente inspirasjon til deg og dine studier i fremtiden.