veronicaborg februar 5, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Grunnlegger og leder av World Economic Forum, Klaus Schwab er overbevist om at vi er i startfasen av en revolusjon som vil elementært endre vår levemåte, hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre. Han snakker om en «fjerde industrielle revolusjon» – et paradigme som vil treffe oss som en tsunami, uansett om vi vil eller ikke. Hva dette vil bety for oss og vår fremtid?

Hva er den fjerde
industrielle revolusjonen?

Den fjerde industrielle revolusjonen vil påvirke livet vårt helt og fullstendig. Som alle andre teknologiske fremskritt, vil denne Den vil ikke bare endre hvordan vi kommuniserer, men Schwab hevder den vil endre oss som mennesker og subjektet av identitet. Den fjerde industrielle revolusjonen er et teknologisk hamskifte som vil åpne for konsepter som smart-trafikk, smart-regjeringer og smart-byer. Det vil utvikle seg en fremtid der alt vil være integrert i et økosystem drevet av big data og nært samarbeid mellom business og det sivile samfunn. Utviklingen vil skje gradvis, og så i en fart som det Schwab omtaler som en tsunami. Hva betyr dette for oss?

Bilde hentet fra TCEA

Denne revolusjonen er oppfinnelsen av avanserte cybersystemer som favner rundt avanserte materialer, robotikk, kunstig intelligens og maskinlæring, autonom transport, bioteknologi og genomikk. Alt vi styres av teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data.

Hva vil den fjerde industrielle revolusjonen føre til?

Den
fjerde industrielle revolusjonen vil føre til flere store endringer med omveltninger
i arbeidsbransjen. Hver industri vil bli digitalisert, disintermediert – og må definere
en ny businessmodell. Å implementere nye tenkemåter for å øke effektivitet,
både i business og i samfunnet vil føre til store positive endringer. Men med
teknologiske omveltninger i arbeidsbransjen fører det også med fare for
jobbtap.

Det vil bli svært viktig å lære mennesker raskt om det nye paradimet, og vi må påvirke samfunnet som helhet å tilpasse seg denne endringen. Schwab mener Kinas populasjon vil mestre denne problematikken bedre enn andre land, fordi kineserne er en ung populasjon.

Hvordan kan vi
forberede oss på denne revolusjonen?

Silvija Seres har forsket på algoritmeoptimalisering ved Oxford, og jobbet med blant annet forretningsutvikling for Microsoft. Hun ønsker å belyse hvordan ny teknologi vil utfordre tradisjonelle forretningsmodeller og markedsposisjoner. Hun hevder det nye industrielle paradigmet skrever en ny strategisk måte å tenke på, og plages over at mange fortsatt er låst til gamle strategier.

«Vi må forstå at endringer skjer i dag og at vi ikke kan sove til 2020»

– Silvia Seres

Tradisjonelle, strategiske tenkemåter må utfordres, og vi må komme frampå den teknologiske utviklingen. Vi må bøye oss for endringene, og heller tilpasse oss teknologien, enn å være fastklistret i det vi allerede tror fungerer. Seres mener vi må forstå ny teknologi og tilegne oss en kombinasjon av gode ferdigheter som kritisk tenkning, kombinasjon og tverrfaglighet for å mestre de fremtidige endringene.

Det
som er spesielt viktig er at utdanningssystemet må endres. Vi må redefinere hva
«å lære» egentlig betyr. Egenskaper og ferdigheter ved jobbsøknader vi forandre
seg drastisk, og vi må tilpasse skolen til et stadig økende behov for
kontinuerlig endring i forhold til for eksempel jobb. Det nye
utdanningssystemet må fortsatt ha et fotfeste i det allerede livslange utdanningssystemet
som har vært i alle år, men det må tilpasse og rettes mer mot å utvikle digitale
ferdigheter, etiske normer og kreativ tenkning – faktorer som vil bli enda viktigere
med årene.

Det viktigste er å ta tak, og ikke være redd for utviklingen. Vi må utnytte det for hva det er hvert – se på det som en mulighet, og ikke en trussel. Robin Sharma sa så fint: Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end.

La oss ikke stå fast i fortiden.

Kilder:

https://www.youtube.com/watch?v=7xUk1F7dyvI
https://www.manpower.no/kund/nor/nyheter/nyheter/newsposts/den-fjerde-industrielle-revolusjon-digitaliseringen-angaar-oss-alle-249041
https://blog.tcea.org/rethinking-learning/?insvid=168be5a7cde23e4d–1549381881307
https://no.wikipedia.org/wiki/Utvidet_virkelighet