eila005 juni 14, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I en digital verden slik vi lever i vil det være essensielt å følge med på utviklingen. Kodak klarte ikke å følge med på endringen i forbrukeradferd og de som vokser opp i dagens samfunn vil ikke kjenne igjen navnet. Markedsføring må på samme måte utvikle seg etter atferden og mønsteret til mennesker. Når vi lever i en digital verden, må vi derfor også være gode på digital markedsføring for å treffe potensielle kunder der de finnes. 

Plattformer og sosiale medier

Sosiale medier er en viktig del av dagens hverdag. Inne på Ipsos vil vi kunne se hvor vi vil finne de største kundegruppene. Vi kan også se alder og kjønn på bruksmønsteret for å finne det riktige segmentet. Det vil derfor være lurt å ta en regelmessig titt på Ipsos sin SoMe tracker for å stadig få med seg hvor kundene finnes. Ut i fra tallene fra Q4 2020 vil vi enkelt se hvilken plattformer som har mest trafikk. Det vil være viktig for en bedrift som selger forbrukerprodukter/tjenester å være synlig på disse. Her må markedsføreren også være klar over hvordan man skal kommunisere ut til potensielle og eksisterende kunder på de forskjellige plattformene. De på LinkedIn er ikke ute etter de samme meldingene og beskjedene som de på Facebook. Det samme gjelder for alle plattformer der brukerene sin atferd og interesse på plattformen varierer. Slik markedsføringen på plattformen også må variere. 

Filterbobler og ekkokammer på SoMe

Har du noen gang søkt opp et produkt for så å se mengder av reklame om akkurat det produktet dukke opp overalt på både Google og Facebook? Det er fordi du legger fra deg digitale spor i form av Cookies. Over tid så har du ikke bare samlet opp spor etter hva du er interessert i å kjøpe, men også hva du er interessert i å lese om. Dette kan være nyheter, politiske meninger eller annet som internettet mener du burde få med deg. Du vil rett og slett kun få sett det innenfor den boblen de digitale sporene du etterlater deg har skapt for deg. En slik filterboble kan være med på å påvirke dine tanker og meninger, siden du ikke får med deg hva som skjer utenfor boblen. En annen person som har en fullstendig annen filterboble vil ikke få opp det samme i Google eller Facebook. Til en hver tid sitter folk å leser informasjon på både Google og Facebook, men de er ikke i kontroll over den informasjonen de blir vist.

Over tid vil du befinne deg i et ekkokammer sammen med de menneskene du lever i en boble med, og oppfatter verden på en annen måte enn de utenfor. Disse menneskene er så sikre på at de har rett fordi de kun får hørt et ekko av sine egne meninger komme tilbake. Med nok mennesker involvert i ekkoet vil man tenke at “dette er riktig fordi alle andre mener det samme som meg”. Alle i et slikt tilfelle kan være 20 000 mennesker, mens resten av verden er uenige. Gjennom slike ekkokammer kan det skapes ekstremister med feil tankegang fordi de ikke får utfordret sine egne meninger. 

Som markedsfører i den digitale verden har vi et større sosialt ansvar. Vi må tenke nøyere gjennom den langsiktige påvirkningen som legges igjen på en etisk måte. Akkurat nå er fokuset på å få så relevant data som mulig for å treffe akkurat den kunden som har interesse for det som selges. Dette er kjempeflott for å tjene mest mulig penger, men er det like flott for samfunnet? Samfunnet tar tross alt nytte av økonomisk vekst. Kanskje mer nytte enn skaden filterbobler kan føre. Over tid vil vi alle være så klar over hvordan alt fungerer at vi ikke lar oss påvirke over internett i like stor grad. For min egen del er jeg mye mer fornøyd med å få relevant innhold enn urelevant. Hadde ikke trykke og lest om det som er uinteressant om det så hang og dinglet foran nesa på meg. Da spørs det kanskje om denne filterbobla er like grei, men ha et åpent sinn for andres meninger. Det kan hende du befinner deg i et ekkokammer uten å være klar over det.

Big data

Når du og en stor mengde andre i nettverket legger fra dere informasjon blir dette plukket opp av den aktøren som driver stedet dere er på. Google og Facebook har for eksempel ekstremt store mengder med informasjon om veldig mange mennesker. Denne informasjonen har ekstremt stor verdi for de som ønsker å nå en spesifikk type brukere. De kan derfor tjene store mengder med penger ved å selge informasjon om brukermassen til de som ønsker å markedsføre seg til et spesifikt publikum. Derfor kan vi kalle Big data “det nye gullet”. 

Gjennom datadrevet markedsføring vil det bli brukt analytiske programmer som Google Analytics og Tag Manager. Programmene vil gi bedrifter informasjon om atferden og trafikken på nettsiden. Big data vil derfor være med på å gjøre det enklere å ta gode beslutinger ut i fra dataen som er analysert.

Outsorucing

Det blir stadig mer vanlig å leie inn arbeidskraft som er spesialister på det de driver med. Så slipper bedrifter å bruke penger på å ansette og drive egen kompetanse. Fokuset kan bli værende på sin egen kjernekompetanse. Finansnorge.no sier følgende:

“Både i privat og offentlig sektorer er det vanlig å sette ut enkelte arbeidsoppgaver og funksjoner til eksterne leverandører. Eksempler på «tradisjonelle» funksjoner som ofte outsources er lønnsadministrasjon, regnskap, kantinedrift og vaktmester- og renholdstjenester. De senere år har mange bedrifter også outsourcet mer spesialiserte funksjoner som it-systemer og kundebetjeningsprosesser”.

Nå som flere benytter seg av å drive virksomheten sin gjennom plattformer, vil det også være vanligere å outsource deler av oppgavene som kreves. Til og med digital markedsføring kompetanse blir leid ut til bedrifter. Dette vil bety at i større grad så vil de som utdanner seg slik som meg innen digital markedsføring bli ansatt et sted der jeg blir leid inn for å jobbe for en bedrift via en annen bedrift. Fremtiden vil derfor by på mer varierte arbeidsoppgaver i og med at det ikke er sikkert at du blir værende på det samme stedet like lenge om gangen. Konkurransen vil bli høy, og det er store muligheter for å bli byttet ut med en konkurrent. 

Kilder

Outsourcing: Når, hvorfor og hvordan?

Ipsos SoMe-tracker Q4’20

Stordata