Christin Monsen februar 8, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det er mye snakk om digitalisering blant politikere, de er engstelige
for hvordan de skal møte endringene som skjer i samfunnet. Skatten går opp for
å dekke utgifter til de som ikke har noe arbeid som følge av at teknologien overtar.
Vi mennesker blir mer og mer forskjellig i et samfunn som lever under et
komplisert samspill mellom Teknologi, samfunn, organisasjon.

Arbeidsprosessene må endres i takt med endringene av de digitale tjenestene slik at alt fungerer optimalt og henger sammen. Et eksempel på dette er politiet som har åpnet for at man kan anmelde noen på nett, men de må skrive ut anmeldelsene og fylle det inn i et nytt system, noe som høres veldig komplisert og tidkrevende ut. De har gjort det lettere for folk, men ikke for seg selv.

Man må endre seg i takt med resten av verden og være en del
av utviklingen, hvis ikke blir vi stående bom fast og henger etter med det
meste. Vi må finne ut hva vi skal gjøre i dag for å ikke henge etter i morgen.

Vi står ovenfor et sort skifte innenfor det teknologiske som
har kommet for å bli. Flere må bli oppdaterte på digital kompetanse. Så
grunnkompetansen må styrkes: matte, programmering, ingeniørfag. (Haugan, Bjørn Januar
2019)

«En digitaliseringsbølge slår inn over landet og verden»
skriver arrangørene i innledningen til Lerchendalkonferansen 2019. (Oksholen,
Tore 2019). de to siste årene har ordet «digital» vært en del av overskriftene
for konferansene, det er ingen unntak i år.

Konkurransen blant bransjer har blitt mye større som følge
av det digitale skiftet.

Med det i bakhodet tenker jeg også at det blir vanskeligere
å få seg jobb, for det kreves mer kompetanse innfor digitalisering. For å få
mer kompetanse innfor digitalisering er det er fordel å ha prøvd ulike ting. Konsernsjefen
i Telenor svarer på spørsmål om hva Telenor ser etter når de skal rekruttere i
fremtiden og dybdekompetanse er det første de ser etter, de ønsker at den de
rekrutterer virkelig kan det de holder på med, samtidig som det er fordel om kan
litt av hvert. Men at de er virkelig er gode i for eksempel økonomi, matematikk
og fysikk. (Oksholen, Tore 2019).

Kilder: https://www.vg.no/forbruker/teknologi/i/zLoRb9/telenor-sjefens-naadeloese-beskjed-til-alle-dere-maa-bli-digitale?fbclid=IwAR0Xtse2Nbsj5o7WGf5kxiIFm06AR_Ji6hNHIUg8Hl-Og3eOzGi68qSe-5k

https://www.universitetsavisa.no/politikk/2019/02/06/Digitalisering-gj%C3%B8r-konkurransen-global-77277.ece